ETOS inicijativa u bh. školama

U okviru Etos inicijative, TPO Fondacija je pokrenula proces certificiranja škola koje žele postati Etos škole. U saradnji sa Weltethos Institutom iz Tübingena (Njemačka), upućen je poziv za sve osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini da se prijave za certifikat Etos škole.

Škole koje žele postati certificirane Etos škole, potrebno je da pošalju motivaciono pismo TPO Fondaciji na e-mail: assist6@tpofond.org i tpo@tpofond.org nakon čega se potpisuje ugovor kojim se škola obavezuje da će tokom pet godina raditi na promociji etos vrijednosti u školskoj zajednici. To podrazumijeva da svake godine implementiraju jedan etos projekt koji je usmjeren na interkulturalno i međureligijsko razumijevanje, najmanje po jednu aktivnost za obilježavanje važnih datuma kao što je Dan planete, Dan antifašizma, Dan mira, Dan djeteta, 16 dana aktivizma protiv nasilja na ženama i Dan ljudskih prava.

Nakon četiri godine, škola se procjenjuje da li je ispunila sve uvjete promocije etos vrijednosti u školskoj zajednici i još godinu dana se prati njihov rad na ovim pitanjima. Certifikat Etos školi zajedno uručuju predstavnici TPO Fondacije i Weltethos Instituta iz Tübingena. Certificirana Etos škola pokazuje da je opredijeljena kreirati okruženje u kojem se poštuju različitosti, u kojem se njeguje odgovorno građanstvo i u kojem se učenici i učenice potiču da dijalogiziraju i raspravljaju u duhu uvažavanja sugovornika i kada su im stavovi suprotstavljeni.

Do 2020. godine su se prijavile sljedeće škole za Etos školu i aktivno promoviraju temeljne Etos vrijednosti:

Srednja građevinska škola Mostar

[Konak bb, 88104 Mostar, srednjagradjskola@bih.net.ba, koordinatorica Sanela Mesihović, http://srednjagradjevinska.com.ba/category/etos/]

Osnovna škola ”Brčanska Malta” Tuzla

[Miroslava Krleže 27, 75000 Tuzla, b.malta@bih.net.ba, koordinatorica Munevera Rahmanović – Hrbat, http://osbrcanskamalta.com.ba/?cat=12]

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo

[Medrese br. 5, 71000 Sarajevo, msts@bih.net.ba, koordinatorica Alma Ahmethodžić, http://www.msts.edu.ba/tpo.pdf]

Srednja medicinska škola Tuzla

[Fra Grge Martića br.5, 75000 Tuzla, medskolatz@bih.net.ba, koordinator Mirza Jahić, http://smstz.edu.ba/]

Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

[Petrakijina 22, 71000 Sarajevo, skola@bosnjackagim.edu.ba, koordinatorica Remzija Hurić – Bećirović, http://www.bosnjackagim.edu.ba/]

Katolički školski centar ”Sv. Josip” Sarajevo

[M.P. Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, ravnatelj@ksc-sarajevo.com, koordinatorica Emilija Pavićević, http://ksc-sarajevo.com/index.php]

Druga gimnazija Sarajevo

[Sutjeska 1, 71000 Sarajevo, contact@2gimnazija.edu.ba, koordinatorica Elmana Cerić, https://www.2gimnazija.edu.ba/bs/]

Treća gimnazija Sarajevo

[Vilsonovo šetalište br. 16, 71000 Sarajevo, info@treca-gimnazija.edu.ba, koordinatorica Sedžida Hadžić, http://treca-gimnazija.edu.ba/etos-skola/]

Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo

[Zmaja od Bosne br. 8, 71 000 Sarajevo, metalskaskola@bih.net.ba, koordinator Mirsad Cvrk, http://www.jussmz.com.ba/?page_id=3622]

Srednja Medicinska škola Sarajevo 

[Tahmiščina 2, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, marija.knezevic@sms.edu.ba, koordinatorica Marija Knežević, www.sms.edu.ba]

Osnovna škola “Husino” Tuzla

[ 27. jula br. 9 Husino, 75 216 Tuzla, Bosna i Hercegovina, amela.petricevic@gmail.com, koordinatorica Amela Petričević, www.osnovnaskolahusino.weebly.com]