Thinkerica partneri

 1. International Council of Philosophical Inquiry with Children
  https://my.icpic.org/index.html#contact
 2. SAPERE – Društvo za filozofsko propitivanje i refleksiju u obrazovanju u Velikoj Britaniji
  https://www.sapere.org.uk/about-sapere.aspx
 3. Stiftung Weltethos Tübingen, German
  https://www.weltethos.org/
 4. Sokratovi Kafei
  https://www.socratescafe.com/?page_id=84
 5. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  http://mon.ks.gov.ba/
 6. Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo
  https://mon.ks.gov.ba/sektori/ppz
 7. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-netervanskog kantona
  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije
  https://www.vlada-hnz-k.ba/bs/ministarstvo-obrazovanja-nauke-kulture-i-sporta
 8. Pedagoški zavod Mostar
  https://www.pzm.ba/
 9. Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
  Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna
  https://mozks-ksb.ba/
 10. Ministarstvo za obrazovanje, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona
  https://www.zdk.ba/ministarstvo-za-obrazovanje-nauku-kulturu-i-sport
 11. Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona
  https://www.zdk.ba/pedagoski-zavod
 12. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona
  http://www.vladatk.kim.ba/ministarstva-tk/ministarstvo-obrazovanja-nauke-kulture-i-sporta
 13. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
  http://pztz.ba/
 14. Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu
  http://cis.unsa.ba/bs/
 15. Univerzitet u Zenici
  https://unze.ba/
 16. Univerzitet u Tuzli 
  http://www.untz.ba/
 17. Univerzitet u Tuzliiverzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
  https://www.unmo.ba/
 18. Internacionalni Univerzitet Burch
  https://www.ibu.edu.ba/
 19. Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  https://pf.unibl.org/
 20. Internacionalni multireligijski interkulturni centar IMIC “Zajedno”, Sarajevo
  https://imic.ba/portal/
 21. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
  https://static.islamskazajednica.ba/
 22. Katehetski ured Vrhbosanske nadbiskupije
  http://www.kuvn.org/
 23. Jevrejska opština Sarajevo

  http://benevolencija.eu.org

 24. Moral Capital
  https://www.moralcapital.info/workrooms/organisations/
 25. Mreža za izgradnju mira
  https://www.mreza-mira.net/
 26. Ekumenska inicijativa žena, Omiš, Hrvatska
  http://www.eiz.hr/?lang=hr
 27. Lokahi Fondacija, London
  https://www.lokahi.org.uk/
 28. Fondacija „Muharem Berbić“, Sarajevo
  https://www.fmb.foundation/
 29. Srednja građevinska škola, Mostar
  http://srednjagradjevinska.com.ba/
 30. Osnovna škola „Brčanska Malta“, Tuzla
  http://osbrcanskamalta.com.ba/?cat=19
 31. Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo
  http://www.msts.edu.ba/
 32. Srednja medicinska škola Tuzla
  http://smstz.edu.ba/
 33. Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo
  http://www.bosnjackagim.edu.ba/
 34. Katolički školski centar „Sv. Josip“, Sarajevo
  http://ksc-sarajevo.com/index.php
 35. Druga gimnazija, Sarajevo
  https://www.2gimnazija.edu.ba/en/
 36. Treća Gimnazija, Sarajevo
  http://treca-gimnazija.edu.ba/
 37. Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš
  http://www.scilijas.com.ba/
 38. Željeznički školski centar, Sarajevo
  https://zsc.edu.ba/
 39. Gimnazija Dobrinja, Sarajevo
  http://gdobrinja.edu.ba/
 40. Srednja škola metalskih zanimanja, Sarajevo
  http://www.jussmz.com.ba/
 41. Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
  http://diss.civitas.ba/rubrika/zavod-za-odgoj-i-obrazovanje-osoba-sa-smetnjama-u-psihickom-i-tjelesnom-razvoju-tuzla/