E-learning

Thinkerica Obrazovni centar nudi mogućnost online učenja i pristupa kursevima. Neke od online platformi koje koristimo u ovu svrhu su Google Meet, Google Classroom, Google Hangout, Skype, Zoom i Moodle.

Prije realizacije online programa, svi prijavljeni učesnici će dobiti jasnu instrukciju o pristupu, načinu korištenja online platforme i učešću na odabranom programu.