Van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak

Profesorica je rodnih studija, a magistrirala je ljudskih prava i demokraciju i završila religijske studije, a oblasti kojima se bavi uključuju teme roda, religije, ljudskih prava, politike i izgradnje mira, sa višegodišnjim iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj zajednici. Od 2006-2011 godine vodila je Magistarski program religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Od 2011-2019 je radila kao predavačica i istraživačica na Harvard Univerzitetu i Stanford Univerzitetu u Americi.

Direktorica je TPO Fondacije Sarajevo, koja se bavi pitanjima obrazovanja, interkulturnog dijaloga i izgradnje mira, i osnaživanja mladih i žena za liderstvo. Gostujuća je profesorica na Univerzitetu Roehampton u Londonu i predaje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Objavila je više knjiga preko deset knjiga među kojima su:

  1. Sociologija roda-feministička kritika. Sarajevo, TPO Fondacija, 2019.
  2. Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo, Sarajevo-Zagreb: TPO Fondacija i Buybook, 2019.
  3. Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu, TPO Fondacija, Sarajevo, 2018.
  4. Shining Humanity. Life Stories of Women in BiH (Cambridge Scholars Publishing, 2014).
  5. Contesting Female, Feminist and Muslim Identities. Post-socialist contexts in Bosnia i Herzegovina and Kosovo, (CIPS Univerziteta u Sarajevu 2012);
  6. Žene, religija i politika (IMIC, TPO, CIPS, 2007 i engl. izdanje 2010);
  7. I vjernice i građanke. TPO Fondacija i CIPS Univerziteta u Sarajevu. 2009.

mr.sci Alen Kristić

Zvanje magistra teologije stekao je po okončanju filozofijsko-teološkog studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Jedan je od pokretača i urednika izdanja Međunarodnog teološkog časopisa „Concilium“ za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a uz to i jedan od urednika „Statusa – magazina za političku kulturu i pitanja“ iz Mostara i lista „Bobovac“ iz Vareša. Do sada je objavio četiri knjige, i to: „Religija i moć“ (Rabic, Sarajevo 2009), „Graditeljice mira – društveno-politički angažman dobitnica Nobelove nagrade za mir“ (TPO Fondacija, Sarajevo 2012), „Tiranija religijskog – Ogledi o religijskom bezboštvu“ (Rabic, Sarajevo 2014) i „Prognani u zaborav – Fragmenti o pozitivnom potencijalu religioznog“ (Synopsis, Sarajevo/Zagreb 2015).

Urednik je i niza publikacija, uključujući „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene“ (TPO Fondacija, Sarajevo 2015) i „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese“ (TPO Fondacija, Sarajevo 2015) koje je preveo s njemačkog jezika. Pored toga, s njemačkoga je preveo i: „Etiku“ D. Bonhoeffera („Ex libris / Synopsis, Rijeka/Sarajevo 2009) i „Gnozu i kršćanstvo“ Ch. Markschiesa (Ex libris, Rijeka 2013). Težišta njegovog istraživačkog rada su: mirotvorni potencijal religija, svjetski etos, dijalog kršćanstva i islama, politička teologija, konfiguracija religijskog na ruševinama socijalizma, položaj i uloga žena u sferi religijskog, teologija oslobođenja, postmoderna filozofija kao izazov za kršćansku misao i praksu, itd.

Promocijom i kontekstualizacijom svjetskog etosa na području jugoistočne Europe, s naglaskom na Bosni i Hercegovini, bavi se od 2005. godine. Kao doktorand Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, bio je gost Instituta za pastoralnu teologiju i psihologiju Univerziteta u Grazu (2013-2014).

mr.sci Azra Nezirić

Magistrirala je komparativnu književnost 2017. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu o temi: ”Književna iterologija u stvaralaštvu Tvrtka Kulenovića: kultura putovanja tijela u tijelo putovanja”. Pisala je prikaze knjiga i književne osvrte za Oslobođenje (BiH), Behar (Hrvatska) i ”prometej.ba”. Osvojila je specijalnu nagradu Prvog internacionalnog festivala književnosti Bookstan (BiH), učestvovala je na studentskoj razmjeni (Erasmus+, Italija), na Putujmo u Evropu projektu ispred The Robert Bosch Stiftung (Njemačka), te na programu Cultural Heritage Without Borders (Albanija). Od 2019. radi kao projekt koordinatorica TPO Fondacije.

mr.sci Elma Softić Kaunitz

Završila je Filozofski fakultet u Sarajevu i magistrirala Religijske studije na Univerzitetu u Sarajevu. Radila je kao profesorica filozofije i kao trenerica obrazovnih programa za djecu i mlade. Trenerica je također SAPERE programa BiH. Radi na mjestu generalne sekretarke  Jevrejske  opštine u Sarajevu i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društvu “La Benevolencija”.

Objavila je dvije knjige pod naslovom „Sarajevski dani sarajevske noći“ od kojih je jedna “Sarajevski dani, sarajevske noći – pisma i dnevnici 1992 – 1994“  doživjela i scensku izvedbu u Torontu, Atlanti i Čikagu. Koautorica je (zajedno sa Pavlom Kaunitz) stripovanih priča „Nira“, te zbirke priča  „Sve što (ne) želimo znati“ u izdanju TPO fondacije.

Prof. dr. Nezir Halilović

Sa preko petnaest godina radnog iskustva i usavršavanja u struci, radio je kao nastavnik islamske vjeronauke, nastavnik razredne nastave, profesor islamske nauke i viši asistent na predmetu Metodika islamske vjeronauke na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Inicijator je i konsultant na mnogim obrazovnim projektima, a trenutno radi kao univerzitetski profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i kao šef odjela za vjeronauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

mr.sci. Sedžida Hadžić

Profesorica je filozofije i sociologije i magistrica religijskih studija sa dugogodišnjim predavačkim i trenerskim iskustvom. Koordinatorica je Obrazovnog centra za demokraciju i ljudska prava BiH (CIVITAS BiH) za Kanton Sarajevo i saradnica Etos inicijative TPO fondacije te koorganizatorica i prva predsjednica sekcije žena Sindikata BiH. Organizirala je i realizirala niz treninga za odrasle i mlade kojima je bilo obuhvaćeno više hiljada učesnika/ca. Profesionalno se usavršavala u SAD-u, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i širom BiH. Objavila je više radova iz oblasti demokracije i ljudskih prava i religijskih studija. Za svoj je rad  je dobila više nagrada i priznanja, a trenutno je zaposlena u Trećoj gimnaziji Sarajevo.