Thinkerica škola

Thinkerica škola pruža odličnu alternativu tradicionalnom načinu sticanja znanja i vještina i omogućava djeci i mladima da dodatno razvijaju svoje talente, kapacitete i interese kroz širok spektar kreativnih programa. Thinkerica škola je namijenjena predškolskoj djeci, djeci osnovnih i srednjih škola kao i studentima.

Imajući u vidu zahtjeve današnjeg modernog društva u kojem se od mladog čovjeka zahtijeva da ima određena znanja i vještine potrebne za tržište rada koje se rapidno mijenja, važno je kroz obrazovanje raditi i na izgradnji snažnog karaktera i psihički stabilne ličnosti koja će moći podnijeti pritisak i stres. Djeca, roditelji i mladi često misle da je važno da dijete savlada određeno gradivo i da dobije diplomu a ne razmišljaju dugoročnije da li će mlada osoba biti i psihološki dovoljno snažna da se suoči sa svim izazovima koji stoje pred njim/njom.

Thinkerica škola nudi programe koji su usmjereni na društveni, emocionalni i intelektualni rast i razvoj djece i mladih a njena posebnost je u tome što promovira učenje o etičkim vrijednostima i kritičkom mišljenju.

Ako želite da sa vašim znanjima i vještinama budete kompetitivni na tržištu rada, da pratite svjetske trendove u novim tehnologijama, a povrh svega da naučite kritički i etički misliti onda je Thinkerica škola za vas.

Nudimo programe koji su interaktivni, zabavni i produktivni jer će potaknuti vaš kognitivni i psihološki razvoj:

 

  • Think Media: Medijska i informatička pismenost
  • Think Words: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost
  • Think Self-Confidence: Lični i profesionalni razvoj
  • Think Gravity, Think H2O: Fizika i Hemija
  • Think Art: Živi vrijednosti kroz umjetnost
  • Think Bilingual: Engleski i njemački jezik
  • Think Numbers: Matematika
  • Think Kids: Kutak za najmlađe