Alma Ahmethodžić

Zanimanje: profesorica filozofije i sociologije

Mjesto zaposlenja: JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo

Oblasti interesovanja: filozofija, etika, politika, religija i umjetnost

Ako želimo da živimo život  u potpunosti i da doprinesemo zajednici na najbolji mogući način, trebamo se bazirati na univerzalne etičke vrijednosti koje nam omogućavaju da svakog čovjeka gledamo kao sebi jednakog sa istim pravima i dužnostima. ETOS Inicijativa mi omogućava da što više mladih ljudi angažujem u promovisanju univerzalnih etičkih vrijednosti koje trebaju da budu jedna od najvažnijih odlika kako čovjeka kao pojedinca tako i društva.

Amela Petričević

Zanimanje: profesorica razredne nastave, diplomirana ekonomistkinja

Mjesto zaposlenja: JU Osnovna škola “Husino“ Tuzla

Oblasti interesovanja: odgoj i obrazovanje, ljudska prava, menadžment, humanizam, mirovne aktivnosti

Prvi pokazatelji uspješnosti ovog projekta u školama su: humanizacija odnosa u školi, jačanje partnerske saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom, škola bez nasilja, razvijanje i jačanje ekološke svijesti. Škola postaje DRUGI DOM jer se svi trude promovisati i živjeti pozitivne vrijednosti-vrijednosti na kojima se temelji svjetski etos, a koji gradi humano, zdravo društvo koje je potrebno svima nama. Po prvi put, u odgojno-obrazovnoj praksi imamo projekt koji su ISTINSKI PRIGRLILI i nastavnici i učenici, kao i njihovi roditelji, a koji nas sve uči kako živjeti vrijednosti.

fra Ivan Nujić

Zanimanje: franjevac-svećenik, prof. hrvatskog i francuskog jezika i književnosti

Mjesto zaposlenja: Franjevačka klasična gimnazija, Visoko

Oblasti interesovanja: mirotvorni potencijal abrahamskih religija, kultura mira i nenasilja

ETOS inicijativa mi je otvorila prostor za osobno propitivanje i učenje o mirotvornom potencijalu židovstva, kršćanstva i islama kroz razmjenu mišljenja s drugima i drugačijima te mogućnost angažmana na području izgradnje kulture mira u pedagoškom okruženju.

Izet Numanović

Zanimanje: profesor filozofije i sociologije

Mjesto zaposlenja: Pedagoški zavod TK Tuzla

Oblasti interesovanja: obrazovni procesi, etika, politika, filozofija, kulturalizam

ETOS inicijativa ima značaj po tome što je jedna od rijetkih inicijativa koja promovira čovjeka kao najveću kulturološku i civilizacijsku vrijednost, jer se ne ograničava niti usvaja nacionalne, religijske, etničke ili druge stereotipe koji osporavaju slobodu mišljenja ili slobodu govora, jer propituje najkonfliktnije pojave i što se kao takva u najvećoj mjeri otvara kao liberalna a ne kao konzervativna i konformistička ideološka inicijativa. ETOS inicijativa, u svakom slučaju, prednjači u pogledu afirmacije čovjeka i ljudskih vrijednosti bez konkurencije na tlu Bosne i Hercegovine.

Miroslav Bagara

Zanimanje: mr. teologije

Mjesto zaposlenja

Oblasti interesovanja: religija, filozofija, geopolitika, socijalna pitanja, rad s mladima

U vremenu stalne potrebe da čovjekov um bude preplavljen populističkom ugodom koja je u stalnoj prolaznosti, medijskoj glorifikaciji tijela bez duha, zatomljavanju tradicionalnog i objektivnog radi kratkoročnih interesa politike (…), barem na trenutak je zamijenilo otkriće ETOS inicijative, koja je na neobično jak način ukazala na postojanje kontinuuma dobra prema svakom i za svakog čovjeka baštinjenog u ideji i pokretu prof. Künga. Misliti i djelovati iz vlastitog uvjerenja i tradicije radi globalnog dobra nije sinkretističko ravnanje ideja i ideala, nego aktualiziranje vlastitih vrijednosti na dobrobit svih ljudi na ovom svijetu. To je ideja koja se može živjeti u obitelji, na ulici, poslu ili školi.

Jahić Mirza

Zanimanje: dipl. pedagog-psiholog, mr. pedagogije

Mjesto zaposlenja: JU Srednja medicinska škola Tuzla

Oblasti interesovanja: pedagogija, inovacije, etnologija

Etos inicijativa predstavlja niz socijalno korisnih konstrukata koji imaju veliki potencijal da ponude odgovore na izazove današnjeg društva. Uzimajući u obzir činjenicu da se kroz obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti susrećem sa predrasudama, stereotipima, diskriminacijom, nerazumijevanjem, nedostatkom empatije, nasiljem i drugim negativnim aspektima društvene zbilje, pogledi koje nudi ETOS inicijativa omogućavaju mi sistematičan okvir za odgovorima navedenim izazovima. Koristeći ETOS principe, pravac svog ličnog i profesionalnog djelovanja uvijek zadržavam na čovjeku, uzajamnosti, društvu i humanističkom djelovanju.

Munevera Rahmanović Hrbat

Zanimanje: profesorica razredne nastave

Mjesto zaposlenja: JU O.Š. „Brčanska Malta“, Tuzla

Oblasti interesovanja: umjetnost, religija, poezija, humanizam, ekologija

Etos promovira sve vrijednosti koje treba da su osnovne karakteristike ljudskog bića, pri tome poštuje i ukazuje na vrijednosti drugog i drugačijeg. Svijest da se pri komunikaciji možemo spotaknuti o mnoge prepreke, upućuje nas na važnost sticanja znanja o različitim kulturama i vještina prevazilaženja i prepoznavanja vidiljivih i nevidljivih prepreka u komunikaciji. Također, ono što je fascinantno to je da djeca osjećaju slobodu izražavanja, aktivni su sudionici i učesnici u promovisanju univerzalnih vrijednosti i na neposredan način ukazuju na propuste odraslih. Etos inicijativa nenametljivo upoznaje javnost o kulturi života i suživota. Etos smo mi, jer mi živimo Etos.

Sabahudin Ćeman

Zanimanje: prof. islamskih teoloških studija

Mjesto zaposlenja: Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” i Srednja tehnička škola, Tešanj

Oblasti interesovanja: teologija, etika, filozofija

U vremenu u kome živimo, svjedočimo brojnim globalnim krizama i problemima koji u suštini nastaju kao posljedica trenutne ljudske alijenacije od moralno-etičkih vrijednosti. Zbog masovnog okretanja po utilitarističkoj matrici materijalnim i ličnim interesima, čovječanstvo ako nešto ne promijeni ne čeka svijetla budućnost. Osjećaj da kao ljudi pripadamo istoj velikoj porodici, čemu nas uče velike religije, osjećaj etičnosti i humanosti prema ljudima, biljkama, životinjama, prirodi, kao da smo zaboravili. Stoga, vrijednosti koje promovira ETOS Inicijativa su univerzalne ljudske vrijednosti, zbog kojih se vrijedi potruditi kako bismo svi dali svoj doprinos u širenju dobra. Samo sa moralno-etičkim vrijednostima ljudi mogu biti istinski ljudi.

Sanela Mesihović

Zanimanje: dipl. ing. građ.

Mjesto zaposlenja: JU Srednja građevinska škola Mostar

Oblasti interesovanja: humanizam, nutricionizam

ETOS inicijativa promovira upravo one vrijednosti koje ja smatram najvažnijim i na kojima mislim da bi čovječanstvo trebalo počivati. Suština tih općeljudskih vrijednosti svodi se na jedno: biti dobar čovjek i činiti dobro prema svemu i svakome kad god nam se za to ukaže prilika. Lično smatram da je sljedeći stepen evolucije upravo to – dobar čovjek. Oduševljavaju me pojedinci koji su već blizu tog stepena razvoja, a ETOS inicijativa okuplja upravo takve individue.

Sead Gazibegović

Zanimanje: profesor matematike

Mjesto zaposlenja: JU Mješovita srednja škola, Gračanica

Oblasti interesovanja: umjetnost, medijacija i nenasilna komunikacija kao model rješavanja sukoba i promoviranja vrijednosti mira i nenasilja.

ETOS inicijativa je značajna radi poticanja svijesti na jedan drugi, veći nivo, čiji je glavni princip LJUDSKOST. Ljudskost se negdje zaturila u nama zbog pomame zarad što većeg materijalnog sticanja. Tako smo počeli da zaboravljamo ili smo već zaboravili, zavisi ko je na kakvom stupnju obuzetosti materijalnim, osnovne ljudske vrijednosti koje čovjeka čine čovjekom. Dakle ETOS, vrijednostima koje promovira, potiče promjenu ljudskog modela koji se zove “Daj samo meni” u model “Šta tebi treba, brate ili sestro”. Svjedočimo da tek u vrijeme tragedija, ljudima bude malo više obezbijeđen pristup svjesnosti o važnosti međuljudskih odnosa i povezanosti jednih s drugima.

Selvira Mašnić

Zanimanje: profesorica filozofije i sociologije

Mjesto zaposlenja: Internacionalna gimnazija Sedef

Oblasti interesovanja: humanizam, međureligijski dijalog, interkulturalnost, rad sa mladim kroz neformalno obrazovanje.

Etos Inicijativa je okvir koji je obuhvatio ono što Etos zagovara kao dva načela, ljudskost i uzajamnost, koji su dio bh. identiteta, a koje trebamo podučavati i učiti ih živjeti. Etos Inicijativa u središte stavlja etičnost i univerzalne vrijednosti koje su, za mene, bezvremenske kategorije.

Vanja Ivković

Zanimanje: mr. teologije

Mjesto zaposlenja: Osnovno i srednje obrazovanje u Tuzli

Oblasti interesovanja: mirovni proces, dijalog, humanizam, novinarstvo, volonterizam, filozofija

TPO promiče osnovne ljudske vrijednosti a biti čovjek je najteže. TPO prepoznaje etička načela koja su fundamenti religijskih zajednica, posebice ovih monoteističkih na našim prostorima. TPO djeluje dijaloški i stvara jednu mirovnu bazu u bosanskohercegovačkom društvu.