Šta je SAPERE BiH?

Sapere (lat.) – znanje, učenje, mudrost

SAPERE BiH je zajednica filozofskog propitivanja i razmišljanja čiji je krajnji cilj razvijanje praktične mudrosti i zdravog rasuđivanja kod djece i odraslih.

SAPERE (Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education) Filozofija za djecu (P4C) djeluje u Velikoj Britaniji. TPO Fondacija je u saradnji sa SAPERE Institutom iz Londona uspostavila prvi SAPERE BiH program kritičkog mišljenja 2018. godine.

P4C – (Philosophy for Children) Filozofija za djecu je pristup i metoda učenja i podučavanja kojom se unapređuje razmišljanje, komunikacijske vještine, samopouzdanje i akademski razvoj ličnosti, a temelji se na:

 • Zajedničkom propitivanju filozofskih pitanja i koncepata
 • Refleksijama i razmišljanju o argumentima što vodi unaprijeđenju načina razmišljanja i promjene stavova
 • Vještinama propitivanja: Critical, Creative, Collaborative, Caring (kritički, kreativno, kolaborativno i empatično)

Profesor Matthew Lipman je kasnih 1960-ih, sa saradnicima Instituta za naprednu filozofiju za djecu – IAPC u Americi, osmislio novi model učenja. Kroz nastavu je uočio da studenti imaju poteškoće da kritički misle i zaključio je da djeca u najranijem periodu obrazovanja trebaju podučavanje utemeljeno na kritičkom mišljenju i propitivanju. Zaključio je da se, ako nastavnik/ica i djeca međusobno sarađuju, postiže bolje razumijevanje određenog pitanja ili koncepta. Stoga je osmislio metod rada koji počiva na “zajednici propitivanja” u kojoj nastavnik/ica i učenik/ica rade na izgradnji razumijevanja određenog koncepta, ali i razvijanju  habitusa ličnosti sposobne da etički i kritički misli i djeluje.

Danas se P4C pristup koristi u različitim predmetima društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti u više od 60 zemalja svijeta. Djeca koja pohađaju škole u kojima se primjenjuje P4C pokazuju bolje rezultate u rasuđivanju i kritičkom mišljenju, ali i napredak u izgradnji samopouzadanja i akademskog integriteta.

P4C metoda rada pomaže da naučimo postavljati filozofska pitanja, da na kreativan, kritički, kolaborativan i nadasve empatičan način izražavamo svoje mišljenje i tragamo za odgovorima. Proces u kojem djeca i mladi tragaju za istinom i mudrošću je ključan jer u tom procesu  kreiramo ličnost koja je sposobna kritički misliti.

P4C – Filozofija za djecu JE:

 1. Pristup učenju koji je utemeljen na grupnom propitivanju, refleksijama i razvijanju vještina
 2. Strukturirana metoda
 3. Utemeljena na kreativnim pitanjima i kritičkim odgovorima i imaginaciji učenika
 4. Usmjerena na zajednicu propitivanja koja radi zajedno s ciljem boljeg razumijevanja velikih pitanja
 5. Demokratski način rada sa učenikom u centru propitivanja

P4C – Filozofija za djecu NIJE:

 1. Out of the box program
 2. Potpuno slučajna diskusija
 3. Utemeljena s ciljem dobivanja tačnih odgovora
 4. The same as circle time
 5. Usmjerena na nastavnika kao centar procesa propitivanja

Prvi SAPERE TOT u Bosni i Hercegovini

U augustu 2018. godine u Sarajevu je održan prvi petodnevni SAPERE TOT (trening za trenere) sa P4C metodom rada. Voditeljica treninga je bila dr. Patricia Hannam koja radi kao savjetnica za obrazovanje u Velikoj Britaniji i dugogodišnja je trenerica SAPERE Instituta. Treningu su prisustvovali nastavnici četiri gimnazije: Druga gimnazija Sarajevo, Treća gimnazija Sarajevo, Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo, Franjevačka gimnazija Visoko, nastavnici osnovnih škola: Osnovna škola Vareš Majdan i Osnovna škola Stranjani iz Zenice, profesori Filozofskog fakulteta u Zenici, predstavnica Jevrejske opštine Sarajevo i članice TPO Fondacije.
http://www.tpo.ba/b/novosti/180827%20SaphereSa.html

 

Nakon toga, održana su još 3 TOT treninga u trajanju od 4 dana sa istom grupom trenera koji su certificirani za svaki nivo treninga certifikatom SAPERE Instituta iz Londona.

Svi treneri su tokom 2018-2020 godine održali najmanje 10 filozofskih propitivanja sa djecom, učenicima i studentima, simulacije unutar grupe TOT,  napisali eseje i refleksije na ključne tekstove i na koncu položili finalni ispit.

http://www.tpo.ba/b/novosti/200122%20Sapere.html