Svjetski etos u školi

TPO Fondacija je u saradnji sa Zakladom svjetskog etosa iz Tübingena pokrenula dugogodišnji obrazovni projekt „Svjetski etos u školi.“ Riječ je o pedagoškom projektu koji je zasnovan na iskustvu i rezultatima desetogodišnjeg rada Zaklade (http://www.weltethos.org/schule_und_bildung).

Svjetski etos počiva na dva temeljna načela: načelu ljudskosti i načelu zlatnog pravila.

Četiri ključne smjernice:

  • a) kultura nenasilja i poštovanja svekolikog života
  • b) kultura solidarnosti i pravednog gospodarskog poretka
  • c) kultura tolerancije i života u istinoljubivosti
  • d) kultura ravnopravnosti i partnerstva muškarca i žene

Inicijativa integriranja sadržaja programa „Svjetski etos u školi“ u bosanskohercegovačke škole je jedinstvena prilika aktivnog doprinosa procesu reforme osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. U suradnji s ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima, obrazuju se nastavnici srednjih, osnovnih i predškolskih obrazovnih ustanova za integraciju ETOS vrijednosti. ETOS programi ne promoviraju samo inovativne i participatorne metode rada u nastavi, već ujedno i omogućavaju slobodan pristup različitim didaktičkim materijalima kao i audio-vizuelnim prilozima za nastavne i izvannastavne aktivnosti.

Do sada je seminarima o svjetskom etosu prisustvovalo preko 1000 nastavnika (osnovnih i srednjih škola) iz pet kantona FBiH, a dvanaest trenera Svjetskog etosa je obrazovano kroz specijalni jednogodišnji program. Ovi treneri su nastavnici i profesori, direktori škola, stručni saradnici i administratori.

Otvoren je prostor za certificiranje škola da postanu ETOS škole, što znači da kao školski kolektiv svi rade na promociji i integriranju ETOS vrijednosti, kako u nastavi, tako i u drugim aktivnostima škole. Na ovaj način se kultiviraju univerzalne etičke vrijednosti i gradi se prepoznatljiv imidž škole u zajednici.

Ključne riječi: Svjetski etos, ljudskost, zlatno pravilo, obrazovanje, škola