O ETOS inicijativi

TPO Fondacija, dugi niz godina, otvara prostor za dijalog, učenje i zajedničko djelovanje kroz povezivanje znanstvenog i aktivističkog, religijskih i nereligijskih diskursa, formalnog i neformalnog obrazovanja. Kroz programe ETOS Inicijative, cilj je promovirati i živjeti univerzalne vrijednosti: Etičnost, Toleranciju, Otvorenost i Solidarnost, kako kroz neformalne oblike obrazovanja tako i u školskim programima.

Etos nije isto što i etika. Etos nije zakon, već moralna svijest i unutarnja volja da se poštuju etičke norme i zakoni i to ne zbog prisile i kazne, nego zato što je to ispravno. Stoga, Etos ima za cilj mijenjati stavove, mišljenja i srca ljudi da bi razumjeli da je poštovanje univerzalnih etičkih normi dobro i za njih i za zajednicu. Dakle, fokus nije samo individualna dobrobit, već dobrobit svih ljudi, jer su ljudi međusobno povezani i samo zajedno mogu kreirati svijet u kojem će biti sigurni.

Obrazovanje je stub svakog društva, pa je važno da bude utemeljeno na univerzalnim etičkim vrijednostima i poštovanju ljudskih prava i sloboda. TPO Fondacija kroz ETOS inicijativu nudi različite vrste edukativnih sadržaja i didaktičkih materijala koji se mogu integrirati u sve predmete, a posebno u predmete društvenog i humanističkog usmjerenja.

ETOS Inicijativa počiva na dva ključna projekta: Svjetski etos i EMIL – Etos interkulturnog i međureligijskog učenja.

Ključne riječi: etičke vrijednosti, etos, dijalog, razumijevanje, solidarnost, prihvaćanje