Hans Küng i Svjetski etos

„Hansa Künga u cijelom svijetu smatraju jednim od najpoznatijih suvremenih teologa. Kao i do sada, katolik je. Njegovo je ime od samog početka usko povezano s Drugim vatikanskim koncilom (1962-1965). Već je u to vrijeme predstavljao simbol kršćanskog ekumenizma, baš kao i dosljedne reforme Crkve sukladno Pismu. U tom svom životnom projektu otada ustrajava s nesmanjenom snagom.“

Hermann Häring

S idejom o svjetskom etosu, Hans Küng nastoji, kroz pojam etosa, svim religioznim i nereligioznim ljudima predočiti osnovni konsenzus zajedničkih poveznica svih svjetskih religija.

On je uvjeren da se ljudi moraju osloniti upravo na ovaj osnovni konsenzus ukoliko žele graditi svijet utemeljen na miroljubivom suživotu.

 

U njegovom manifestu „Projekt svjetski etos“, koji je objavljen 1990, Küng je formulirao tri osnovna uvjerenja:

  • Nema mira među narodima bez mira među religijama.
  • Nema mira među religijama bez dijaloga među religijama.
  • Nema dijaloga između religija bez temeljnih istraživanja u religijama.

Kako bi se ljudima upravo ove temeljne vrijednosti iznova približile na način da i u teorijskom ali i praktičnom smislu zažive u svakodnevnom životu, Küng smatra da je nepohodno potaknuti i promovirati:

  • Dijalog između religija i kultura uz isticanje zajedničkih datosti;
  • Obrazovanje i učenje o temeljnim vrijednostima (već u najranijoj dobi, djeca moraju naučiti da je miran suživot uvjetovan osnovnim zajedničkim vrijednostima);
  • Etičke i interkulturalne kompetencije u sektoru poslovanja poduzeća;
  • Dijaloške procese u oblasti prava i u međunarodnoj politici.

 – Prema svjetskom etosu