ETOS Balkan

Etos inicijativa se širi u regiji u saradnji sa nevladinim organizacijama iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Cilj je etos vrijednosti promovirati u školama i lokalnoj zajednici, te graditi mrežu saradnika i partnera koji će zajedno raditi na promociji univerzalnih etičkih vrijednosti na Balkanu.

Inicijativa koja promiče univerzalne etičke vrijednosti, dijalog i razumijevanje je od izuzetne važnosti za regiju Balkana, imajući u vidu međusobnu povezanost ovih prostora, ali i podjele koje su nastale nakon ratova 1990-ih zbog kojih su ugrožena osnovna ljudska prava i slobode. Podjele na etnički homogene države i regije ne donose dobro nikome i samo povećavaju frustracije, animozitete i mogu voditi u nove konflikte.

Stoga, trebamo više zajedno raditi kako bismo se što bolje upoznali i uvidjeli da imamo više sličnosti nego razlika, i da razlike prihvatimo kao bogatstvo našeg jezičnog izričaja, kulturoloških, religijskih i tradicijskih posebnosti.

Etos inicijativa nadilazi državne i jezične granice i nastoji biti most koji spaja ljude. Ova inicijativa uključuje različite identitete i svjetonazore te omogućava ljudima da budu ono što jesu; da se ne odriču svojih identiteta, i da budu u stanju voditi konstruktivan dijalog i graditi mir.

Upravo zbog toga TPO Fondacija kroz Etos inicijativu promovira priču o dobroti, toleranciji, solidarnosti, etičnosti, kako bismo svi zajedno postali bolji ljudi i odgovorniji građani i građanke.

Pružimo šansu miru, izazovimo jedni druge na ljudskost i gradimo etos interkulturalnog i međureligijskog razumijevanja.