Doniraj

Investirajte u znanje djece i mladih

Podržite rad Thinkerica Obrazovnog centra, djecu i mlade koji žele da uče i rade!

Donirajte novac za djecu i mlade koji nisu u mogućnosti priuštiti obrazovne programe centra ili podržite centar da unaprijedi kadar i opremu u pružanju kvalitetnijih usluga djeci i mladima.

Investirajmo zajedno u znanje i budućnost i podržimo marginalizirane članove našeg društva koji nemaju jednake prilike i mogućnosti za kvalitetnu edukaciju.

Sredstva možete donirati putem uplata na žiro račun ili Paypal Thinkerica Obrazovnog centra.

Žiro račun:

Za uplate unutar BiH:

BANK:  Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
RAČUN: 1610000091360043
KORISNIK: TPO FONDACIJA SARAJEVO
ADRESA: Porodice Ribar 53, 71000 SARAJEVO, BiH

Za uplate iz inostranstva: 

BANK: Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391611000001608512
ACCOUNT NO: 06000–030-641
KORISNIK – BENEFICIARY: TPO FONDACIJA SARAJEVO
ADRESA- ADDRESS: Porodice Ribar 53, 71000 SARAJEVO, BiH

Ili

PayPal:

U polje „SVRHA“ upišite namjenu vaših sredstava.

Uz svaku uplatu molimo da navedete svoje ime i prezime, tačan iznos uplate kao i inspirativnu rečenicu ili poruku za sve posjetitelje stranice koja će biti objavljena u dijelu zahvalnica za prijatelje Thinkerica Obrazovnog centra koji podržavaju njen rad.

Sve informacije možete dobiti na mail: thinkerica@tpofond.org ili putem telefona: +387 33 663 350.