Thinkerica TV

Thinkerica televizija (TV) kao dio Obrazovnog centra Thinkerica svojim edukativnim kreativnim sadržajima motivira djecu i mlade da se okušaju u novinarstvu i da budu dio međunarodne mreže malih novinara i novinarki.

Posebnost Thinkerica TV je što je čine mali novinari/ke, reporteri/ke i istraživači/ce iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Na ovaj način djeca i mlade zajedničko kreiraju sadržaje, uče jedni od drugih i jedni o drugima i to na zabavan način.

Programski sadržaji Thinkerica TV su informativno-edukativnog i zabavnog karaktera, a prožeti su ključnim vrijednostima ETOS-a (etičnost, tolerancija, otvorenost i solidarnost).

Ako želite da se nam se pridružite i kreiranju velike međunarodne mreže Thinkerica TV, javite nam se na thinkerica@tpofond.org

Nudimo vam:

  • edukaciju za novinare/ke,
  • prostor da kreirate sadržaje za emisije Thinkerica TV
  • mogućnost da predložite svoje sadržaje
  • povezivanje sa vršnjacima iz cijelog svijeta
  • priliku da zajedno učimo i postaneno bolji ljudi.