Adem Olovčić

Zanimanje: predavač u zvanju asistenta, u oblasti filozofije, sociologije i međunarodnih odnosa

Mjesto zaposlenja: Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Sarajevo

Oblasti interesovanja: sociologija, politička filozofija, međureligijski dijalog, interkulturalizam

Oslanjajući se na činjenicu da sam predavač u oblastima filozofije, sociologije, religije i politike u komparativnoj perspektivi, ali i međunarodnih odnosa, EMIL program vidim kao sjajnu priliku za povezivanje već stečenih znanja na razini interkulturalizma i međureligijskog dijaloga, te mogućnost da svoje kompetencije primijenim praktično, kroz radionice i treninge nastavnika u školama u Bosni i Hercegovini.

Ahmed Omerović

Zanimanje: profesor Demokratije i ljudskih prava

Mjesto zaposlenja: Behram-begova medresa u Tuzli

Oblasti interesovanja: politički sistemi, međunarodni odnosi, društvo, interkulturalizam

S obzirom da ljudi imaju različite identitete, kroz program Interkulturalni i međureligijski dijalog EMIL, učimo kako zajedno napredovati i činiti dobro, iako među nama postoje razlike.

Almedina Imširović

Zanimanje: diplomirana pedagoginja – psihologinja

Mjesto zaposlenja: Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla i Gimnazija Živinice

Oblasti interesovanja: psihologija, odgoj, međureligijski dijalog

EMIL program mi nudi iskustveno učenje za interkulturalne kompetencije, potiče samokritičnost i samovrednovanje, te omogućava uvid u druge kulture, tradicije, religije i svjetonazore

Amela Petričević

Zanimanje: profesorica razredne nastave, diplomirani ekonomista

Mjesto zaposlenja: JU Osnovna škola“Husino“ Tuzla

Oblasti interesovanja: odgoj i obrazovanje, ljudska prava, menadžment, humanizam, mirovne aktivnosti

Emil program mi je veoma značajan jer razvija interkulturalne kompetencije koje mi omogućavaju kao osobi i kao nastavnici, da sam u svakom trenutku svjesna vjerovanja, vrijednosti i praksi specifičnih za različite kulture, da sam otvorena i znatiželjna da ih upoznajem, spremna za  međureligijski dijalog i borbu protiv svih nasilnih ponašanja, predrasuda, stereotipa i diskriminacija.

Amer Sofradžija

Zanimanje: profesor Sociologije, AS/A level Sociology, Global Perspectives & Research; Demokratije i ljudskih prava

Mjesto zaposlenja: Prva bošnjačka gimnazija/Cambridge International School, Sarajevo

Oblasti interesovanja: društvo, politika, sekularizam, multikulturalizam, film.

EMIL program nudi nov i drugačiji pristup proučavanju i implementaciji nastavničkih kompetencija u oblastima kulture, religije, dijaloga i inter- i multikulturalizma  predstavlja odličnu priliku za provjeru ali i promjenu vlastitih internaliziranih stavova u pomenutim oblastima, esencijalno važnim za opstanak bosanskohercegovačkog društva. U ovom trenutku ne vidm ništa bitnije u reformi obrazovanja od implementacije tema kojima se ovaj program bavi.

Armin Hubijar

Zanimanje: magistar sociologije

Oblasti interesovanja: globalizacija, islamska ekonomija, međureligijski dijalog, sociologija religije.

Bog nas je razdijelio na plemena, narode, nacije da se međusobno raspoznajemo i upoznajemo, stoga tu zadaću i blagodat, treba iskoristiti, a prava šansa za uspostavljanje interkulturalnog dijaloga jeste kroz EMIL program. Različitost obogaćuje i proširuje naše identitete a ne sužava ih, stoga je EMIL program poželjna prilika za one čija je orijentacija uspostavljanje međureligijskog dijaloga.

Dragana Kartal

Zanimanje: profesorica filozofije i sociologije, građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava

Mjesto zaposlenja: Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš i Peta gimnazija Sarajevo

Oblasti interesovanja: Ljudska prava, sociologija, politička filozofija, međureligijski dijalog, interkulturalizam

U našim nastavnim planovima i programima ne postoje sadržaji vezani za ove teme.Učenici ne mogu na pravi način razvijati interkulturalne i međureligijske kompetencije. Ono što sada imamo u nastavnim planovima i programima, po mom mišljenju, razdvaja učenike, umjesto da ih usmjerava ka toleranciji i interkulturalnosti.

Duška Tarade

Zanimanje: dipl.pedagog-psiholog

Mjesto zaposlenja: JU Srednja medicinska škola Tuzla, Tuzla

Oblasti interesovanja: psihologija, pedagogija, sociologija, komunikacija, humanizam

S obzirom na činjenicu da radim u školi u kojoj se odgaja i obrazuje veliki broj učenika različitog porijekla, vjeroispovijesti, nacionalnosti kao i opredjeljenja, ovaj program mi nudi sveobuhvatnije znanje o načinima pristupa i rada sa raznolikošću sa kojom se susrećem svakodnevno. Također, kao odgajatelju, dužnost mi je da razvijam razumijevanje, svjesnost i toleranciju kod svojih učenika za druge kulture te naposljetku i poštovanje vrijednosti drugih kultura. Da bih to postigla, i ja moram stalno unapređivati svoje kompetencije u ovoj oblasti. EMIL program mi sve to nudi.

Elmana Cerić

Zanimanje: profesorica Filozofije sa logikom i Teorije spoznaje

Mjesto zaposlenja: Druga gimnazija Sarajevo

Oblasti interesovanja: filozofija, umjetnost, kulturalna antropologija, postmodernizam

S obzirom da EMIL program promovira vraćanje temeljnim humanističkim vrijednostima i njihovom afirmiranju kroz obrazovni sistem, smatram da me moj poziv nastavnice obavezuje da dam svoj skromni lični doprinos u kreiranju pravednijeg, humanijeg i ljepšeg mjesta za život svih. Najefikasniji način za to jeste poticanje mladih ljudi da osvijeste i osnaže vlastite potencijale u pogledu građanskog aktivizma i njihovo senzibiliranje za probleme drugih i drugačijih.

Emilija Pavićević

Zanimanje: profesorica  hrvatskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti

Mjesto zaposlenja: Katolički školski centar “Sv. Josip”, Sarajevo

Oblasti interesovanja: umjetnost (književnost, film, kazalište), međureligijski dijalog, izgradnja mira

EMIL program jedan je od rijetkih programa koji potiču izgradnju temeljnih svevremenskih vrijednosti. Također, potiče ljude da daju svoj doprinos u gradnji boljeg društva. Interkulturalnost i međureligijski dijalog segmenti su vrijedni istraživanja u bosanskohercegovačkom društvu.

Haris Balić

Zanimanje: prof. filozofije, sociologije i logike

Mjesto zaposlenja: SMŠ ”Zijah Dizdarević”, Fojnica.

Oblasti interesovanja: kulinarstvo i umjetnost

EMIL program mi nudi mogućnost razvijanja znanja, upoznavanja novih ljudi te razmjene mišljenja o aktuelnim temama i vlastitog usavršavanja u različitim oblastima.

Mehmed Delić

Zanimanje: profesor filozofije, logike, demokratije i ljudskih prava i latinskog jezika

Mjesto zaposlenja: Srednja škola Jablanica

Oblasti interesovanja: umjetnost, kultura, filozofija, humanitarni rad, politika

S obzirom da sam se oduvijek smatrao kosmopolitom, EMIL program mi pomaže da upoznam druge i drugačije, njihove kulture i način življenja. Poznavajući druge kulture, upotpunjujem svoju ličnost.

Sanita Verem

Zanimanje: profesorica filozofije i sociologije

Mjesto zaposlenja: Mješovita srednja škola „Travnik“ i „Mješovita srednja škola „Vitez“

Oblasti interesovanja: filozofija, sociologija, kultura, umjetnost, filozofija nenasilja u odgojno-obrazovnom radu prosvjetnog radnika.

U savremenom društvu, ravnopravnost je jako važan segment, naročito ukoliko želimo da imamo pravedno društvo. A pravedno društvo je zapravo nešto što se priželjkuje i samo ono će nam omogućiti da ostvarimo svoj puni potencijal. Upravo zbog ideja koje propagira TPO fondacija kroz EMIL program, a jedna od njih je i ravnopravnost, naučila sam da je različitost zapravo vrijednost, da je otvorenost prema drugom i drugačijem jedini mogući put za naprijed i bolju budućnost naročito u segmentu obrazovanja, ali i svim drugim segmentima čovjekovog života. Kroz EMIL program sam naučila da kritički preispitujem svoje stavove koji su vezani za stereotipe, rasizam i druge oblike nepravednih odnosa prema drugima. Sve navedeno u mnogome se odražava i na moj rad u školi, konkretno pomoglo mi je da uočavam i otklanjam upravo pomenute nepravedne odnose, a to me čini jako sretnom i ponosnom.

Sevla Krivić

Zanimanje: prof. filozofije i sociologije

Mjesto zaposlenja: JU „Srednja škola“ Konjic

Oblasti interesovanja:  filozofija, etika, humanizam

Za mene, ovaj program je značajan jer mi je omogućio sticanje novih znanja, iskustava, vještina i  upoznavanje ljudi različitih kultura.