Panel diskusija „Jednakost u pravima“ u Jevrejskoj općini Sarajevo

Povodom Međunardonog dana ljudskih prava u Jevrejskoj općini Sarajevo održana je panel diskusija pod nazivom „Jednakost u pravima“. Organizatorice panela su nastavnica JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, Alma Ahmethodžić, i nastavnica JU Treća gimnazija Sarajevo, Lejla Karahodžić, a podržale su ih i JU Poslovna i trgovačko-komercijalna škola Sarajevo, JU Srednja medicinska škola Sarajevo, JU Gimnazija Obala Sarajevo.

Panelisti i panelistice bili su učenici/e te su kroz svoja izlaganja govorili o ljudskim pravima uključujući radna i rodna prava. Učešće su pružili sljedeći učenici/e:

učenica Emma Filipović Pearson – Gimnazija Obala,

učenica Emina Beširović – Srednja medicinska škola i

učenik Emelin Macić – Treća gimnazija.

Panel diskusiju su otvorile učenice Srednje medicinske škole: Emina Kršlak i Ines Kurić, a zatvorile su je učenice: Ajla Čehić i Elma Turčalo. Učenica Ajla je prezentovala nekoliko poruka iz svetih knjiga koje promiču poštivanje ljudskih prava. Pored poslanih poruka, učenica Elma Turčalo, naslikala je crtež koji također promiče jednakost u pravima svih građana i građanski bez obzira na različitost. Učenici/e su zaključili: bez obzira na razlike svi podjednako uživamo prava koja su nam data kako vjerskim tako i pravnim normama, aktima i dokumentima.