LOC4SOC: Javni poziv za dostavu ponude

TPO Fondacija Sarajevo poziva fizička lica u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za usluge realizacije četiri kreativne radionice izrade stripova u trajanju od jedan sat i trideset minuta u četiri osnovne škole na području Općine Hadžići.

Javni poziv se raspisuje u sklopu projekta LOC4SOC – Lokalne zajednice za socijalnu koheziju koji provodi TPO Fondacija Sarajevo uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a finansira Europska unija.

Svi/e aplikanti/ce zainteresirani za dostavljanje ponuda trebaju najkasnije do 21.04.2024. godine dostaviti ponude putem email adrese: assist6@tpofond.org.

Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovaj poziv nije namijenjen pravnim licima.

Detaljan opis posla dostupan OVDJE.