Međunarodni simpozij, Sarajevo 24.08.2022.

Radni jezik simpozija je engleski. Simpozij će se održati u hibridnom obliku – online i uživo. Očekivano trajanje vaših prezentacija je 10-15 minuta. Nakon svake sesije bit će planirano vrijeme za raspravu.

Rok za slanje popunjenih prijava sa sažecima (oko 900 znakova) je 15. juli 2022. godine.

Molimo da svoje prijave šaljete na e-mail adresu: assist2@tpofond.org

TPO fondacija planira objaviti dostavljene radove koji prođu dvije slijepe recenzije. Rok za slanje radova nastalih na temelju izlaganja na simpoziju je 31. oktobar 2022. godine.