SOKRATOVI KAFEI: Poziv za učešće na trećem Sokratovom kafe sa osnivačem Christopherom Phillips

Pozivamo na seriju online Sokratovih kafea gdje ćete imati, jedinstvenu priliku učestvovati, u filozofskom dijalogu sa Christopherom Phillipsom, poznatim osnivačem Sokratovih kafea. Treća sesija ima za cilj istraživanje važnog pitanja: “Kako može i da li zloupotreba društvenih medija doprinosi većoj rodnoj nejednakosti i nasilju nad ženama i manjinama?”