LOC4SOC: Održani replikacioni treninzi za jačanje interkulturalnih kompetencija u Općini Hadžići

U periodu od 25-29. marta 2024. održana su četiri replikaciona treninga na području Općine Hadžići. Replikacioni treninzi imaju za cilj jačanje interkulturalnih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja od strane kolega i kolegica koje su prvobitno učestovali u ToT treninzima.

Treninzi su realizovani u sljedećim školama:

  • OŠ Hadžići, od strane nastavnica Merime Turajlić i Nerme Isović;
  • OŠ 6. mart, od strane psihologinje Arijane Osmanović Štukan i socijalne radnice Lejla Fejzić;
  • OŠ 9. maj, od strane nastavnica Nermine Čomor i Emine Mujić i
  • OŠ Hilmi ef. Šarić, od strane nastavnica Alise Šehić Fejzić i Halime Ramić.

Ono što su učesnice ToT treninga učile i propitivale, prenijele su na 86 kolega i kolegica iz matičnih škola. Nakon uvodnog izlaganja o detaljima projekta LOC4SOC, kroz prezentaciju, trenerice su predstavile nekoliko tema, između ostalih i teme identiteta i vrijednosti u kontekstu interkulturalnosti; diskriminacije, predrasuda i stereotipa, Bennetov kontinuum kroz koji su učesnici/e propitivali trenutni položaj i željeni položaj (gdje sam ja, a gdje težimo).

Pored toga što su učesnici/e uživali učeći od svojih kolegica i još jednom se pronašli u ulozi kritičkih prijatelja/ica, zaključili su da je potrebno pridavati veću pažnju temama interkulturalnosti u obrazovnom sistemu. Na području Općine Hadžići školuju se i djeca u pokretu, a nastavnom i stručnom osoblju je potrebno osnaživanje kapaciteta kako bi adekvatno djelovali kada je u pitanju rad sa manjinskim grupama. U narednom periodu svi nastavnici/e, učesnici/e ToT treninga, realizovat će časove s učenicima/ama čime nastojimo jačati i njihove interkulturalne kompetencije kao i suzbijati predrasude prema ljudima u pokretu.

Naše aktivnosti podržane su u okviru projekta “Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini” koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM).