SAPERE BIH: Svečana dodjela certifikata polaznicima/ama P4C (Filozofija za djecu) treninga u Kantonu Sarajevo

Dana 29.08.2023. upriličena je svečana dodjela certifikata za učesnike/ce P4C treninga. U „Kući znanja“ u prostorijama JU Druga gimnazija Sarajevo ukupno 27 nastavnika/ca predmetne nastave primilo je certifikat za uspješno završen jednogodišnji trening Filozofija za djecu (P4C).

Uvodne riječi je dala SAPERE BH koordinatorica, mr. sc. Elmana Cerić: „Završavamo četvrti modul TOT treninga Filozofija za djecu (P4C). Proces je bio poprilično dugačak za neformalnu edukaciju nastavnog osoblja u našoj zemlji međutim ovi certifikati govore da ste obučene za rad sa djecom, ali i sa vašim kolegicama. Nadam se da ćete kao treneri/ce imati priliku držati edukacije svojim kolegama/icama. Primjenom P4C metode fokus treba biti i na emocionalnom i duhovnom razvoju učenika, a ne samo intelektualnom. Ovaj proces pomaže humanizaciji obrazovanja što je prepoznato i od strane ministarstva.“

Obzirom da je treninge podržao Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, u ime direktorice Senade Salihović obratila se predstavnica Instituta, mr. sc. Sedžida Hadžić koja je naglasila kontinuriranost obrazovanja nastavnog kadra kao imperativ za ostvarenje boljeg obrazovanja. „Nadamo se da ćete nakon stručnih usavršavanja primjeniti ove vještine i znanja i u budućoj nastavnoj praksi. Ova vrsta obrazovanja je i doprinos kurikularnoj reformi koja se odvija u KS sa ciljem razvoja nastavničkih kompetencija“ – rekla je gđa Hadžić, viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika.

Prisutnima se obratila i direktorica TPO Fondacije, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak. Direktorica Spahić Šiljak vjeruje kako je obrazovati buduće generacije veoma važno, međutim obrazovanje nije samo priprema za život nego je sam život. „Ovo je vidljivo iz jučerašnjih sesija gdje intelektualne rasprave mogu podstaći našu znatiželju, ali i inspiraciju da dalje unaprijedimo obrazovni proces prenoseći znanje i na vaše kolege i kolegice“ – pojasnila je prof. dr. Spahić Šiljak.

TOT treninge je realizovala TPO Fondacija uz podršku Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Listu nastavnika/ca koji su uspješno završili P4C trening (januar – avgust, 2023) pogledajte OVDJE.

Svečanu dodjelu certifikata možete pogledati i na videu OVDJE.