SAPERE BH: Prvi modul P4C edukacije u JU Druga gimnazija Sarajevo

U periodu od 06 – 07. novembra, 2023. godine održan je prvi modul treninga „Filozfija za djecu – P4C“ za nastavno osoblje JU Druga gimnazija Sarajevo. Trening je vodila SAPERE BH koordinatorica, ujedno i uposlenica JU Druga gimnazija Sarajevo, mr. sc. Elmana Cerić.

Kroz dvodnevnu edukaciju polaznice su se upoznale sa P4C pristupom kao inovativnim nastavnim metodom. Polaznice su nastavnice različitih nastavnih predmeta, a obzirom da je P4C pristup interdisciplinaran, to je još više pobudilo njihovu znatiželju i motivaciju za učešćem i učenjem.

Tokom treninga trenerica, mr. sc. Cerić, pojasnila je hronološke korake vođenja filozofskog propitivanja. Nakon teoretskog dijela, polaznice su primjenile stečeno znanje i u praktičnom obliku. Četiri grupe nastavnica realizovalo je propitivanje, a kroz refleksiju kritičkih prijateljica usavršavale su vještine primjene P4C pristupa.

Kao domaći zadatak nastavnice će realizovati filozofska propitivanja sa svojim učenicima/ama u vlastitim učionicama. Jedna drugoj će posjećivati časove, a tokom cjelokupnog procesa trenerica Cerić je dostupna za upite i posjete časovima.

P4C trening realizuje TPO Fondacija u saradnji sa JU Druga gimnazija Sarajevo. Program „Filozofija za djecu – P4C“ je odobren od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo te uz podršku Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo se sprovodi u ovom kantonu od 2021. godine.