SAPERE BH: Prvi modul P4C edukacije nastavnog osoblja KS

U periodu od 11-13. janura 2023. godine održana je P4C edukacija za nastavnike_ce predmetne nastave Kantona Sarajevo. Polaznici_e su upoznati sa P4C programom, 4 vrste mišljenja te su realizovali svoja prva filozofska propitivanja.

Trodnevni trening pohađalo je 39 nastavnika_ca, a edukatori_ce bili su:

Van. Prof. Dr. Zilka Spahić Šiljak,

Mr. Sc. Elmana Cerić,

Mr. Sc. Sedžida Hadžić,

Mr. Dragana Koprivica,

Doc. dr Bruno Ćurko.

Prvi dan treninga učesnici_e su upoznati sa P4C programom, a već drugi i treći dan realizovali su filozofska propitivanja. Uz mentorstvo edukatora_ica razrješavali su nedoumice koje su se javljale tokom rada i učenja. Gost predavač, dr Ćurko, predstavio je rad Udruge Mala filozofija te prenio primjere dobre prakse. Iskustvo dr Ćurke potakao je grupu na mnoga pitanja te se otvorila kvalitetna diskusija. Također, učesnici_e su imali priliku saznati koji su to aktuelni projekti i aktivnosti te kako mogu uzeti učešće u istim.

Izjava jedne od polaznica je: „Ova edukacija je veoma lijepo i ugodno iskustvo, koliko god da smo umorni nakon ispunjenog dana; opet se sutradan, s elanom i voljom, vaćamo motivisani. Hvala na lijepom druženju i novim saznanjima.“