P4C U OŠ AVDO SMAILOVIĆ – Da li je nastavnik/ca uvijek izvor učenja/znanja?

Uposlenica OŠ Avdo Smailović, i nakon završenog P4C treninga, kontinuirano nastavlja koristiti benefiti ove metode. Nastavnica Almedina Tokić – Zornić realizovala je filozofsko propitivanje s učenicima/ama sedmog razreda uz pomoć pitanja: „Da li je nastavnik/ca uvijek izvor učenja/znanja?“.

Učenici/e su aktivno učestvovali, rado se javljali da dijele razmišljanja i iskustva. Učenici/e su došli do zaključka da se po ovom pitanju ne može generalizirati i da ovisno o situaciji,  učeniku/ci, nastavniku/ci, nastavnika/cu možemo posmatrati kao izvor učenja. Međutim, tokom sedmogodišnjeg školovanja, učenici/e su se susreli sa učiteljima/cama i nastavnicima/ama koji su im bili izvor znanja, odgoja, ljubavi i razumijevanja.

Interesantno je da su spomenuli kako ih nekad nastavnici/e i kritikuju, ali smatraju da je kritika najčešće rezultat brige i pokušaj da se odgojno djeluje na učenike/ce kako bi napredovali u ponašanju i učenju. Složili su se da je, unatoč digitalnom dobu, uloga nastavnika/ca još uvijek ključna u obrazovanju i da im većina njihovih nastavnika/ca nude adekvatno znanje o predmetu, ali i da se osjećaju i dijelom kao da ih nastavnici/e i škola generalno i odgajaju. S obzirom da je ova generacija odrasla uz razvijenu tehnologiju, veoma je ohrabrujuće da su sami došli do spomenutih zaključaka.