LOC4SOC: Održan završni modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija u Općini Hadžići

U periodu od 12-13. februara 2024. održan je drugi, ujedno i završni, modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja iz četiri škole sa područja Općine Hadžići. Trening su predvodili stručnjaci/kinje iz oblasti interkulturalizma i socijalne kohezije: prof. dr. Jasna Kovačevič, Lejla Đelilović, BA i Mirza Kovačević, BA.

Na treningu je učestvovao 21 nastavnik/ca i stručni saradnik/ca iz četiri osnovne škole: OŠ 6. mart, OŠ Hadžići, OŠ 9. maj i OŠ Hilmi ef. Šarić. Prvi dan treninga polaznici/e su se upoznali sa metodologijom treninga trenera odnosno stekli su uvid u metodičko, pedagoško/andragoško i psihološko osposobljavanje i daljnje obrazovanje trenera/ica u obrazovanju. Diskusija je bila usmjerena na uloge i odgovornosti trenera/ica čime smo nastojale osnažiti učesnike/ce obzirom da će u narednom periodu realizovati replikacione treninge kolegama/icama iz škola. Nakon teorijskog dijela, učesnici/e su, kroz grupni rad, osmišljavali načine usvajanja različitih vještina (učenje novog jezika, učenje abecede), pripreme prostora za realizaciju treninga kao i implementacije različitih kampanja (poput anti-bullying kampanje). Kako bi prevenirali manje ugodne situacije, s učesnicima/ama se vodila diskusija o tome kako adekvatno reagovati.

Drugi dan treninga posvećen je prezentacijama učesnika/ca. Kroz devet parova učesnici/e su prezentovali razvojni kontinuum, a sve u kontekstu interkulturalnih tema i socijalne kohezije. Nakon petnaestominutnih prezentacija trenerice i trener su dali refleksije, ali su i potakli cijelu grupu da postanu kritički prijatelji/ce. Jedni drugima su pružali savjete za poboljšanje rada tokom treninga, dijelili iskustva u radu sa djecom u pokretu, a sve to je iznjedrilo zaključnu evaluaciju. Učesnici/e su se složili da će nakon ToT treninga bolje razumijevati drugog i drugačijeg te su istakli želju za nastavak ovakvih edukacija.

Lista nastavnog i stručnog osoblja dostupna je ovdje.

Naše aktivnosti podržane su u okviru projekta “Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini” koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM).