LOC4SOC: Održan sastanak sa aktivom direktora osnovnih škola Općine Hadžići

Dana 01.12.2023. godine održan je sastanak sa direktorima i direktoricama osnovnih škola sa područja Općine Hadžići. Sastanak je održan u OŠ „Hadžići“, a prisustvovali su psihologinja OŠ 9. maj, direktorica OŠ Hadžići, direktor OŠ 6. mart kao i projektni tim.

Direktorica TPO Fondacije, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak uputila je pozdravne riječi i predstavila projektni tim kojeg čine projektna koordinatorica, Nejra Džananović, MA, prof. dr. Jasna Kovačević, istraživačica i profesor sporta, Mirza Kovačević, voditelj kreativno-sportskih radionica.

Prof. dr. Kovačević predstavila je osnovne ciljeve projekta kao i projektne faze. Direktori/ce škola su upoznate sa njihovim ulogama u okviru projekta Lokalne zajednice za socijalnu koheziju te su izrazili iznimnu zainteresovanost i motivaciju za učešće u projektnim aktivnostima.

Naredni koraci se odnose na pripremu učeničkih grupa koje će učestvovati u istraživanju o socijalnoj koheziji kao i pripremu nastavnog osoblja zainteresovanog za učešće u TOT treninzima o jačanju interkulturalnih kompetencija.

Naše aktivnosti podržane su u okviru projekta “Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini” koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM).