LOC4SOC: Održan prvi modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija u Općini Hadžići

U periodu od 15-16. januara 2024. održan je prvi modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja iz četiri škole sa područja Općine Hadžići. Trening su predvodili stručnjaci/kinje iz oblasti interkulturalizma i socijalne kohezije: prof. dr. Jasna Kovačevič, mr. sc. Elmana Cerić, Lejla Đelilović, BA i Mirza Kovačević, BA. Pozdravne riječi uputila je direktorica TPO Fondacije, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak.

Na treningu je učestvovao 21 nastavnik/ca i stručni saradnik/ca iz četiri osnovne škole: OŠ 6. mart, OŠ Hadžići, OŠ 9. maj i OŠ Hilmi ef. Šarić. Prvi dan treninga polaznici/e su se međusobno upoznali i istakli vlastita očekivanja. Trenerica Cerić je naglasila cilj edukacije – unaprijediti etos interkulturalnog učenja i razumijevanja u školskoj i lokalnoj zajednici kroz osnaživanje nastavnog i stručnog osoblja. Ostatak dana je protekao u diskusiji o različitosti kultura, rodu, identitetu, tradiciji, religiji i vrijednostima odnosno o važnosti interkulturalnog obrazovanja u 21. stoljeću. Migracije su proces koji se cirkularno odvija u cijelom svijetu, a njegove posljedice su vidljive i u obrazovanju. Stoga je imperativ osnaživanje interkulturalnih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja.

Drugi dan treninga s učesnicima/a su radili prof. dr. Jasna Kovačevič, Mirza Kovačević, BA i Lejla Đelilović, BA. Fokus je bio na stereotipima i predrasudama u interkulturalnom kontekstu te su učesnici/e upoznati i sa relativno novijim pojmom – nesvjesna pristrasnost. U prvoj polovini 20. stoljeća, diskriminacija, pristrasnosti i stereotipi su bili direktni i eksplicitni, i veoma često su bili zastupljeni u javnom diskursu. Danas, diskriminacija, pristrasnosti i stereotipi izgledaju drugačije nego što su bili u prvoj polovini 20. stoljeća i imaju manje očit oblik. Posljednja sesija treninga odnosila se na Benenetov razvonji kontinuum. Razvojni model interkulturalne osjetljivosti koji je izvorno razvio Milton Bennett 1986. godine jedan je od najutjecajnijih modela u područjima interkulturalne komunikacije. Model opisuje standardne načine na koje ljudi doživljavaju, tumače i stupaju u interakciju s kulturnim razlikama i predlaže razvojni kontinuum duž kojeg ljudi mogu napredovati prema dubljem razumijevanju i uvažavanju kulturoloških razlika.

Nakon treninga učesnici/e su istakli da su njihova očekivanja i više nego ispunjena te da se raduju narednom susretu. Trening je osvijestio kod polaznika/ca da svi imamo određene predrasude prema različitim grupama i da je to prvi korak u radu na prevazilaženju istih.

Naše aktivnosti podržane su u okviru projekta “Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini” koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM).