LOC4SOC: Javni poziv za dostavu ponude

TPO Fondacija Sarajevo poziva fizička lica u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za usluge transkripcije audio zapisa sa četiri fokus grupe odnosno transkripcije 60 minuta po grupi (total 240 minuta). Grupe su činili učenici/e osnovnih škola, a diskutovali su o predrasudama i stereotipima prema manjinskim grupama.

Javni poziv se raspisuje u sklopu projekta LOC4SOC – Lokalne zajednice za socijalnu koheziju koji provodi TPO Fondacija Sarajevo uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a finansira Europska unija.

Svi/e aplikanti/ce zainteresirani za dostavljanje ponuda trebaju najkasnije do 07.03.2024. godine dostaviti ponude putem email adrese: assist6@tpofond.org.

Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovaj poziv nije namijenjen pravnim licima.

Detaljan opis posla dostupan OVDJE.