ETOS INICIJATIVA: Posjeta ETOS školama sa predstavnicom Weltethos Fondacije iz Tubingena (Njemačka)

Dana 20. septembra, 2023. godine predstavnica Weltethos Fondacije iz Tubingena (Njemačka), Julia Willke, posjetila je tri sarajevske ETOS škole. Posjeta je bila prilika da se upozna rad škole, razmjene iskustva i izazovi sa kojima se susreću sistemi obrazovanja u Bosni i Hercegovini i u Njemačkoj kao i da se stekne uvid koje su to ETOS aktivnosti realizovane u proteklom periodu.

Predstavnice TPO Fondacije, koja je implementirala ETOS program u BIH, zajedno sa gđo. Willke posjetile su Prvu bošnjačku gimnaziju Sarajevo, Treću gimnaziju Sarajevo i Srednju školu za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo. Nakon upoznavanja i razmjene iskustva sa direktorima i direktoricama škola, koordinatorice ETOS aktivnosti su prikazale učeničke radove koji su eksponirani na hodnicima, organizovale su posjetu časovima na kojima su predstavnice razgovarale s učenicima i učenicama.

Gđa. Willke je stekla uvid u razloge zašto su navedene škole zapravo ETOS škole. Istakla je da se neke aktivnosti primjenjuju u BIH, a ne primjenjuju u Njemačkoj poput kontinuiranog obilježavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ te će razmotriti mogućnost da to postane praksa i u njemačkim ETOS školama.