ETOS Inicijativa: kampanja 16 dana aktivizma u Srednjoj školi metalskih zanimanja Sarajevo

U Srednjoj školi metalskih zanimanja Sarajevo održane su tri aktivnosti povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Cjelokupnim procesom je koordinirao profesor SŠMZ, Mirsad Cvrk, a kampanji su se pridružili i ostali članovi nastavnog osoblja: profesorica Maida Mehić i profesor Kenan Seferović.

Dana 06.12.2022. održana je prva radionica pod nazivom Progledaj-stop nasilju nad ženama. U aktivnosti je učestvovalo ukupno24 učenika/ce iz Vijeća učenika i članovi/ce sekcije Civitas. Radionica je provedena u biblioteci škole. Voditelj aktivnosti je razgovorom uveo učenike/ce u sadržinu i cilj projekta Progledaj-stop nasilju nad ženama – 16 dana aktivizma. Nakon uvoda, koordinator je prezentovao činjenice zašto imamo više zastupljeno nasilje nad ženama, pravnu regulativu čime se otvorio prostor za diskusiju. Potom su učenici/e izrađivali crteže na temu zašto trebamo spriječiti nasilje nad ženama. Prva tri rada su i nagrađena.

Dana 09.12.2022. održana je izložba pod nazivom Progledaj i spriječi nasilje nad ženama. Završna aktivnost provedena na glavnom ulazu u školu.  Koordinator projekta sa grupom učenika/ca posjetio je Dječiju kuću – Grbavica, gdje se odvijala Međunarodna konferencija posvećena spriječavanju nasilja nad ženama sa kojom su željeli proširiti znanje u pogledu navedenih tema.

Kada su uradili sve za pripremu završne aktivnosti izašli su ispred ulaza u zgradu, kako bi i na taj način pozvali sve sudionike/ce škole da se uključe u borbu protiv nasilja nad ženama. Timovi su bili podijeljeni u četiri grupe, kako bi mogli praviti i zamjene, te su mjenjali  plakate na tabli i tako prezentovali svim ostalim koji su bili raspoloženi za diskusiju.