Žiro račun:

Za uplate unutar BiH:

BANK:  Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
RAČUN: 1610000091360043
KORISNIK: TPO FONDACIJA SARAJEVO
ADRESA: Porodice Ribar 53, 71000 SARAJEVO, BiH

Za uplate iz inostranstva: 

BANK: Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391611000001608512
ACCOUNT NO: 06000–030-641
KORISNIK – BENEFICIARY: TPO FONDACIJA SARAJEVO
ADRESA- ADDRESS: Porodice Ribar 53, 71000 SARAJEVO, BiH