MEDIJSKA I INFORMATIČKA PISMENOST

Pohađajući ovaj program, mladi će naučiti promišljati i kritički vrednovati medijski sadržaj, kontrolirati uticaj medija na njihove stavove i umanjiti manipulativnu stranu medijskih kuća. Uz pomoć ovog programa, smanjuju se i negativni uticaji interneta te se povećava nivo benefita koje masovni mediji mogu donijeti savremenom čovjeku. Program potiče učesnike/ce da razmišljaju o vlastitom angažmanu, daje im osjećaj moći i samopuzdanja u donošenju odluka i potiče na kritičko promišljanje u drugim segmentima društvene sfere. 

Kategorija:

Opis

O programu

Pohađajući ovaj program, mladi će naučiti promišljati i kritički vrednovati medijski sadržaj, kontrolirati uticaj medija na njihove stavove i umanjiti manipulativnu stranu medijskih kuća. Uz pomoć ovog programa, smanjuju se i negativni uticaji interneta te se povećava nivo benefita koje masovni mediji mogu donijeti savremenom čovjeku. Program potiče učesnike/ce da razmišljaju o vlastitom angažmanu, daje im osjećaj moći i samopuzdanja u donošenju odluka i potiče na kritičko promišljanje u drugim segmentima društvene sfere. 

Ciljevi programa

Glavni ciljevi ovog programa su upoznati mlade sa svijetom medija, medijske odgovornosti, osnovama medijske pismenosti kao modelom za učinkovito razvijanje kritičkog promišljanja, medijskog uticaja i načinom korištenja interneta. Cilj je i naučiti mlade selekciji medijskog sadržaja i prepoznavanju lažnih vijesti. 

Metode

Tokom cijelog programa, koristi se interaktivan pristup, sa učešćem svih polaznika/ca kroz za tu svrhu osmišljene radionice, s obzirom da je primarni cilj da mladi ovladaju tehnikama kritičkog promišljanja, u širem smislu. Predavanja (teorija) koristit će se isključivo kao neophodni uvodi u oblasti. TEORIJA – PRIMJER IZ PRAKSE – VJEŽBA, ali u formi prilagođenoj mladima, koji nemaju dublje predznanje i iskustvo o medijima, medijskom sadržaju i medijskoj pismenosti.

Teme programa

 1. Putovanje kroz medije i njihov uticaj na društvo
 2. Kako funkcioniraju mediji?
 3. Mediji u životu mladih
 4. Medijska pismenost i mladi
 5. Medijska pismenost
 6. Proizvodnja medijskog sadržaja
 7. Kako analizirati i dekonstruirati medijske poruke?
 8. Medijska pismenost: PR vs. novinarstvo
 9. Manipulacija u medijima
 10. Kako provjeriti autentičnost sadržaja na internetu?
 11. Kako prepoznati lažnu vijest?
 12. Clickbait vijesti
 13. Kako konzumiramo sadržaj iz medija?
 14. Prikriveno oglašavanje
 15. Satirični sadržaji
 16. Šta je neprihvatljiv javni govor?
 17. Digitalna pismenost
 18. Sigurnost na internetu
 19. Sigurnost na internetu
 20. Šta je cyberbullyng, a šta sexting?
 21. Društvene mreže: Pozitivne i negativne strane
 22. Kako koristiti tražilice?
 23. Uticaj društvenih mreža na djecu i mlade – naše odgovornosti
 24. Stavovi i mišljenja – uticaj influensera na djecu i mlade