LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ

U svrhu zdravog razvoja, kroz ovaj program se potiče i dopušta učesnicima sloboda istraživanja vlastitih vjerovanja. Djeca i mladi ljudi će istraživati sebe, svoje interese, svoj odnos prema drugima i razgovarat će o emocijama i prijateljstvu. Također će produbiti svoje znanje o sebi, prepoznati svoje interese, svoje jake strane i povećati svjesnost o vlastitim kapacitetima u pogledu različitih vještina.

Kategorija:

Opis

O programu

U svrhu zdravog razvoja, kroz ovaj program se potiče i dopušta učesnicima sloboda istraživanja vlastitih vjerovanja. Djeca i mladi ljudi će istraživati sebe, svoje interese, svoj odnos prema drugima i razgovarat će o emocijama i prijateljstvu. Također će produbiti svoje znanje o sebi, prepoznati svoje interese, svoje jake strane i povećati svjesnost o vlastitim kapacitetima u pogledu različitih vještina.

Ciljevi programa 

Glavni ciljevi ovog pograma su razvijati i osnažiti potencijale djece i mladih, podržati njihov razvoj u svjetlu doživljavanja sebe jedinstvenom i posebnom osobom te razviti njihove  mogućnosti za donošenje kvalitetnih životnih odluka u vezi sa izborom budućih profesionalnih opredjeljenja.

Metode

Rad u malim grupama garantira učinkovito usvajanje znanja jer učenik nije pasivni posmatrač već je aktivni sudionik. Kreativne radionice na kojima se zasniva ovaj program su osnovna metoda koja će pomoći da djeca i mladi ljudi upoznaju sebe, stvore optimističnu viziju svoje budućnosti i sigurnim koracima usvoje metode postavljanja ciljeva. 

Teme programa 

 1. Upoznavanje
 2. Intervju
 3. Šta kažem i kako me razumiju?
 4. Govor bez riječi
 5. JA govor
 6. Ja i drugi
 7. Prijateljstvo
 8. O sebi
 9. Saradnja u grupi
 10. O osjećanjima
 11. O strahu
 12. Ljubav
 13. To sam ja
 14. Otkrijte snage svog karaktera
 15. Identitet
 16. Moj štit
 17. Komunikacija
 18. Konflikt
 19. Rješavanje konflikta
 20. Moje emocije
 21. Slušanje
 22. Motivacija i postavljanje ciljeva
 23. Biografija
 24. Motivaciono pismo