SAPERE treninzi za djecu i mlade

SAPERE BiH program nudi treninge sa P4C metodom za djecu i mlade koji su, kao i treninzi za nastavnike, koncipirani na temelju programa SAPERE Instituta iz Velike Britanije i prilagođeni potrebama rada sa djecom i mladima u Bosni i Hercegovini.

Treninzi su otvoreni za djecu od 6 do 18 godina i za studente koji žele savladati vještine kritičkog mišljenja i steći uvide u pristupe i metode P4C (Filozofije za djecu). Važno je istaknuti da su treninzi povezani sa školskim gradivom tako da djeca mogu učiti određene tematske cjeline sa novim pristupima i metodama što će im olakšati razumijevanje tema i koncepata koje se često napamet nauče i brzo zaborave. Ako se o određenoj temi promišlja u zajednici propitivanja onda takvo znanje i vještine, praćeni refleksijama izgrađuju osobu da bude sposobna misliti, postavljati pitanja i na kreativan način davati odgovore. Znanje koje se stiče aktivnim sudjelovanjem je trajnije i učinkovitije.

Trening se sastoji od 12 modula  u okviru kojih se radi na praktičnoj primjeni P4C u zajednici propitivanja. Nakon završenih treninga, djeca i mladi polažu završni ispit i dobivaju certifikat o završenoj obuci P4C.

Trening P4C djecu i mlade osposobljava da u sigurnom okruženju nauče:

  • Misliti prije nego nešto kažu i obrazložiti to što su rekli (istraživati i propitivati ideje i koncepte)
  • Vrednovati svoje stavove i stavove drugih (naučiti da nisi uvijek u pravu)
  • Ne doživljavati stvari lično (bez straha od osude postavljati pitanja i nuditi odgovore)
  • Uvažavati sugovornike (druga osoba može imati vrijedne argumente)
  • Postavljati filozofska pitanja i davati kreativne odgovore
  • Unaprijediti vještinu komuniciranja
  • Izgraditi samopouzdanje i samopoštovanje
  • Usvojiti etičke norme i vrijednosti
  • Biti mudri u traganju za istinom

Za više informacija o P4C treninzima kontaktirajte Thinkerica obrazovni centar u kojem se odvija SAPERE BiH program.

E-mail: thinkericatpo@tpofond.org | assist6@tpofond.org

Facebook: https://www.facebook.com/thinkericatpo/