BH Sapere i Sapere UK

TPO Fondacija je 2018. godine uspostavila SAPERE BiH program, prvi u Bosni i Hercegovini s ciljem razvijanja kritičkog mišljenja, a prema metodi P4C – Filozofije za djecu. Program je primarno namijenjen nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola u BiH i nudi strukturiran okvir rada u pripremi i realizaciji redovnih nastavnih i vannastavnih sadržaja s ciljem postizanja veće efikasnosti i uspjeha na intelektualnom, emocionalnom i društvenom razvoju djece i mladih. Nastojeći doprinijeti pozitivnim promjenama u bosanskohercegovačkom obrazovnom sistemu, TPO Fondacija je uspostavila saradnju sa SAPERE Institutom iz Londona i započela obuku 12 profesora i nastavnika koji su sada certificirani za držanje TOT (trening za trenere).

Dr. Patricia Hannam kao predstavnica SAPERE Instituta iz Londona i certificirana trenerica P4C je vodila grupu prvih bosanskohercegovačkih trenera u periodu od 2018-2020 godine i zahvaljujući njoj SAPERE BiH je učinio svoje prve korake. Koristeći Priručnike i druge materijale SAPERE Instituta iz Londona, TPO Fondacija je razvila i prvi bosanskohercegovački Priručnik P4C Filozofije za djecu kako bi kontekstualizirala ovaj pristup u razvijanju kritičkog mišljenja i prilagodila ga potrebama ovog podneblja.

Pored toga, TPO Fondacija je postala dio ICPC (The International Council of Philosophical Inquiry with Children) mreže https://my.icpic.org/members.html#membership

Ključne vrijednosti/riječi: P4C, metoda, proces, komunikacija, etički kod, kritičko mišljenje,  propitivanje, znanje, mudrost,  argument, stav