TRENERI P4C

Grupa entuzijasta koju je okupila TPO Fondacija 2018. godine je učinila svoje prve korake u savladavanju P4C (Filozofije za djecu) pristupa i metoda učenja i podučavanja. Želja za produbljivanjem znanja i vještina odvela je prvu grupu Sapere BiH trenera na P4C putovanje koje će, nadamo se, trajati toliko dugo dok P4C metode kritičkog promišljanja i propitivanja ne postanu integralni dio bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema.

Van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak

profesorica je rodnih studija. Bavi se temama roda, religije, ljudskih prava, politike i izgradnje mira, sa višegodišnjim iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj zajednici. Preko deset godina je radila na prestižnim američkim univerzitetima Harvard i Stanford, a danas predaje na Filozofskom fakultetu u Zenici i gostujuća je profesorica na Univerzitetu Roehampton u Londonu. Programska je direktorica TPO Fondacije u Sarajevu.

Predavačko iskustvo na američkim univerzitetima me inspiriralo da Filozofiju za djecu (P4C) prenesem u obrazovni sistem BiH, jer škole 21. stoljeća trebaju razvijati ličnost koja je u stanju kritički i etički promišljati o sebi i svijetu oko sebe.

Melika Šahinović

je magistrica međunarodnih i javnih odnosa i duži niz godina radi u nevladinom sektoru, zalažući se za jednaka prava i mogućnosti za obrazovanje, lični i profesionalni razvoj i liderstvo mladih, zaštitu i promociju ljudskih prava i prava djece kao i ekonomsko osnaživanje žena. Trenutno radi kao program koordinatorica u TPO Fondaciji.

Razvoj P4C, razumijevanje drugih i drugačijih i usvajanje etičkih normi koje nudi program SAPERE BiH su prioriteti na kojima trebamo svi raditi, a posebno u školama, kako bismo doprinijeli izgradnji mladih generacija koje u punom kapacitetu razumiju i usvajaju kritičko mišljenje kao uslov za lični, profesionalni i društveni napredak.

Sead S. Fetahagić

je nezavisni istraživač i prevodilac, trenutno zaposlen u nevladinoj organizaciji Nansen dijalog centar Sarajevo. Diplomirao je pravo, a magistrirao na interdisciplinarnom programu evropskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Na Arizona State University (SAD) proveo je semestar u svojstvu gostujućeg istraživača u oblasti religijskih studija. Radio je kao prevodilac i pravni savjetnik za međunarodne organizacije u BiH, te kao akademski tutor na magistarskom programu religijskih studija pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Mislim da su ove metode kritičkog propitivanja koje nudi SAPERE BiH program veoma korisne, a rekao bih i prijeko potrebne u našem društvu, s obzirom na manjak tradicije kritičke misli i na opšti nedostatak vještina propitivanja. Tokom ove SAPERE BiH obuke, znatno sam poboljšao svoje komunikacijske vještine, rad u grupi, kao i vještine filozofskog propitivanja.

Sedžida Hadžić

je magistrica je društvenih nauka. Trenutno je zaposlena u Trećoj gimnaziji Sarajevo. Od 1996. koordinatorica je Obrazovnog centra za demokraciju i ljudska prava BiH (CIVITAS BiH) za Kanton Sarajevo. Koorganizatorica je i prva predsjednica sekcije žena SSS BiH (2000/2001). Obavljala je poslove profesorice filozofije, sociologije, logike, estetike, građanskog obrazovanja – demokracije i ljudskih prava, kulture religija u srednjim školama te poslove direktorice u produkcijskoj firmi Marletti – dječiji i program za mlade. Profesionalno se usavršavala u SAD-u, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i širom BiH.

Sa svojim učenicima sam organizirala eksperimentalnu sesiju kritičkog propitivanja prema SAPERE BIH programu i oni su, kada se oglasilo školsko zvono, insistirali da ostanu i za vrijeme velikog odmora i mišljenja sam da je ovo najbolji indikator kvalitete ovog programa. Kada jednom osjete „puls propitivanja“, učenici stalno zahtijevaju organizaciju nastave prema SAPERE BiH programu.

Mubina Muftić

je završila Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2010. godine. Bachelor i master studij engleskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a 2013. je bila dobitnica Zlatne značke UNSA. Od 2016. radi u struci kao nastavnica engleskog jezika.

Filozofija za djecu je prilika za svako dijete, za svaku mladu osobu, da shvati i realizira svoj potencijal na jedinstven način.

Aida Spahić

živi i radi u Sarajevu. Profesionalno se bavi usmenim i pismenim prevođenjem. Članica je i saradnica niza nevladinih organizacija. Također je jedna od osnivačica Udruženja za jezik i kulturu Lingvisti. Završila je Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i Rodne studije na CIPS-u. Trenutno pohađa doktorski studij na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Feministkinja je, antimilitaristkinja i aktivistkinja.

Primjenu P4C metoda želim promovirati prvenstveno u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju.

Dragana Koprivica

je završila Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek anglistika i orijentalna filologija. Radi kao profesorica engleskog jezika u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom.

P4C je pristup učenju i podučavanju koji pruža učesnicima da, pored razvijanja komunikacijskih vještina, nauče poštovati i cijeniti kako sebe tako i druge učesnike zajednice propitivanja. Filozofsko propitivanje je namijenjeno za svaki uzrast, za svaku osobu koja želi da usavrši i unaprijedi dijaloško propitivanje, koje se već 50 godina primjenjuje u svijetu zahvaljujući profesoru Lipmanu. Filozofsko propitivanje kod učesnika razvija osjećaj socijalne empatije, poštovanje drugačijih stavova i iznošenje svojih stavova, kao i kritičko razmišljanje. SAPERE aude!!! (lat.) što znači DARE to KNOW, DARE to be WISE, DARE to THINK.

Elmana Cerić

mr.sc. filozofskih znanosti, profesorica je Filozofije sa logikom i Teorije spoznaje. Trenutno radi u Drugoj gimnaziji Sarajevo, a oblasti njenih interesovanja su filozofija, umjetnost, kulturalna antropologija, filozofija obrazovanja.

SAPERE BiH edukaciju smatram neophodnim sadržajem u profesionalnom usavršavanju svakog nastavnika u Bosni i Hercegovini. S obzirom na činjenicu da se ova metodologija bazira na njegovanju četiri forme mišljenja: kritičkog, kreativnog, brižnog i kolaborativnog, jasno je da pogađa u samu srž problema našeg obrazovanja. Ova metodologija nastavnicima, na sistematičan i do u detalje razrađen način, nudi potrebne alate kojima će svoje učenike poticati i ohrabrivati da kritički i kreativno promišljaju. P4C metodologiju redovito provodim u nastavi i mogu reći da je reakcija učenika iznimno pozitivna, jer se radi o potpunoj promjeni obrazovne paradigme, kako u učenju tako i u poučavanju.

Mirza Džananović

doktor historijskih nauka, rođen je u Zenici. Zaposlen je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u zvanju docenta, gdje vodi nekoliko kolegija iz oblasti Kulturalne povijesti, Kulturne baštine i Kulture sjećanja.

Metode i pristup filozofije za djecu ili P4C, prema SAPERE BiH programu važne su zbog mogućnosti primjene i na univerzitetima u radu sa studentima na jačanju kritičkog promišljanja kao važnog preduslova daljem razvoju profesionalnih kompetencija.

Muhammed Gluhić

živi i radi u Zenici kao nastavnik Islamske vjeronauke (zvanje Profesor islamske vjeronauke) više od dvadeset godina. Također, stekao je zvanje Magistar društvenih nauka iz oblasti religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Učestvovao je na brojnim konferencijama i seminarima o obrazovanju i religijskoj edukaciji.

 SAPERE BiH program mi je pružio konkretne metode kako zaista razviti kritičko mišljenje kod učenika, što će, siguran sam, pomoći u transformaciji današnjeg obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini u sistem kakvom težimo.

Remzija Hurić-Bećirović

je doktorica islamskih nauka i profesororica vjeronauke i kulture religija u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo, Cambridge International School. Oblasti njenih interesovanja su pedagogija, ljudska prava i odgovornosti, religijski odgoj i obrazovanje, strani jezici, tenis.

SAPERE BiH program je naročito značajan za mlade generacije, ali i sve druge koji žele razmišljati izvan datih, uobičajenih okvira, koji nastoje sagledati svaku situaciju, bilo pozitivnu ili negativnu iz više uglova, bez predrasuda i unaprijed pripremljenih, često pogrešnih mišljenja i stavova, kako bi  se kvalitetnije promišljalo i donosili progresivniji zaključci i rješenja.

Elma Softić – Kaunitz

je diplomirala filozofiju i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,  te je magistrirala društvene nauke u oblasti religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Radi na mjestu generalnog sekretara  Jevrejske  opštine u Sarajevu i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društvu “La Benevolencija“.

Program Philosophy for Children (P4C) omogućava učenicima – kako djeci  predškolskog uzrasta, tako i učenicima  osnovnih i srednjih škola i studentima univerziteta, da steknu vještine kritičkog mišljenja, postavljanja pitanja i propitivanja, razvija njihovu sposobnost slušanja i koncentracije kao i vještine govorenja, obrazlaganja i argumentovanja svojih stavova, ohrabrujući ih da budu kreativni, da surađuju sa drugima i da uvažavaju pravo drugih na vlastito mišljenje.