POZIV za prva online FER školu: Feminizam i religija

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita uvjerenja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati
protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske?
Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i
ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da
pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?


Ako je odgovor na ova pitanja pozitivan, onda vam preporučujemo da se prijavite na
prvu online FER školu: Feminizam i religija. FER škola je namijenjena ženama i muškarcima
koji žele akademski propitivati svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i
slobodama i koji žele istraživati na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena muškaraca
u porodici i društvu.


Cilj FER škole je dekonstrukcija temelja rodnih stereotipa i konstrukcija egalitarnih rodnih
modela koji svoja uporišta nalaze u znanstvenim i religijskim argumentima. Metodom feminističke
antropologije, historijskog kriticizma, hermeneutike sumnje i rodno senzibilne lingvistike
bit će analizirani klasični i suvremeni filozofijski, teološki, historijski, sociološki i drugi izvori.

U okviru pilot faze FER škole nudimo četiri kursa: Povijest feminizma na Istoku i Zapadu;
Filozofija i rod; Rod, religija i izgradnja mira; Religija i rodno zasnovano nasilje. Polaznici/
polaznice mogu odabrati kurseve koje žele pohađati.


Pilot faza FER škole traje od 01. 11. do 20. 12. 2021. godine i namijenjena je onima
koji žele pratiti kurseve na akademskoj razini (3 sata tjedno: predavanje, diskusija i pisanje
akademskog rada).


Prijava:

  1. Motivacijsko pismo
  2. CV

Prijavu dostaviti na adresu: ferskola@tpofond.org
FER školu pokreću TPO Fondacija iz Sarajeva u partnerstvu sa Ekumenskom inicijativom
žena iz Omiša.


Akademske direktorice: v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak
dr.sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica

Preuzmite poziv u .pdf file formatu