P4C u OŠ Kovačići Sarajevo – Izrada novčanika od platna

U osnovnoj školi „Kovačići“ Sarajevo, nastavnik tehničke kulture i informatike, Benjamin Topalčević, održao je čas upotrebom metode Filozofija za djecu P4C za poticanje kritičkog razmišljanja kod djece.

Na času Osnova tehnike sa učenicima V razreda održano je filozofsko propitivanje na temu: Uvod u praktičan rad – Izrada novčanika od platna. Kao stimulus korištena je slika časa tehničke kulture na osnovu koje su učenici/e trebali procijeniti kako treba raditi praktičan rad i o čemu moramo voditi računa pri izradi istog. Nakon predstavljenih uputa učenici su započeli sa radom te su zapisivali velike ideje na papire te ih postavljali u centar kruga. Nakon pročitanih ideja, formirana su filozofska pitanja. 

Kada su filozofska pitanja predastavljena u krugu, učenici/e su glasali za glavno pitanja. Učenici/e su veoma dobro zapazili detalje sa stimulusa te su često postavljali pitanja i obrazlagali ono što su vidjeli. Kroz diskusiju su govorili šta je dobro, a šta ograničenje. Ponekad su učenici/e izlazili van okvira lekcije, ali se facilitator uključivao i vraćao ih na prvobitnu tematiku.

Na kraju su izvedeni zaključci da je korisno raditi praktičan rad, da izradom praktičnog rada vježbaju i uče kako napraviti nešto korisno za zajednicu te da se praktičnim radom pripremaju za život.