P4C U JU „DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO“ – Da li je matematika izumljena ili otkrivena?

Interdisciplinarnim i transdisciplinarnim pristupom učenju i podučavanju, profesorica Elmana Cerić i profesor Amar Bašić sa učenicima III1 odjeljenja održali su radionicu iz oblasti filozofije matematike, 21. aprila, 2022. u sarajevskoj Drugoj gimnaziji.

Cilj ove radionice bio je putem metode filozofije za djecu (P4C) potaknuti razvoj metakognitivnih kompetencija učenika, kao i razvijanje kritičkog, kreativnog, kolaborativnog i brižnog mišljenja.

Podstaknuti kratkim videom “Da li je matematika izumljena ili otkrivena?” učenici su imali priliku filozofski promišljati ovo važno pitanje koje intrigira matematičare i filozofe još od antike. Propitujući platonički realizam i formalizam, odnosno stajališta da je matematika jezik univerzuma, koji postoji neovisno o našoj spoznaji, s jedne, te da je matematika društveni konstrukt i invencija, s druge strane, učenici su imali priliku kreativno i kritički promišljati prirodu matematike, matematičke fenomene, jezik, aksiome i dokaze, nudeći vlastitu argumentaciju i razmjenjujući gledišta o ovom problemu.