ETOS Inicijativa: kampanja 16 dana aktivizma u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo – istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u gradu Sarajevu

Pod koordinacijom profesorice Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, Remzije Hurić Bećirović, grupa učenika/ca sprovodi istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u gradu Sarajevu. Prvi dio istraživanja činilo je online i anketiranje licem u lice, a drugi dio istraživanja činit će intervjuisanje radnika/ca medijskih luća, zaposlenika/ca na fakultetima i u ministarstvima.

Dana 25. novembar, članovi projekta su putem Meet platforme održali sastanak po pitanju budućeg toka aktivnosti. Na sastanku su, nakon mnogo usaglašavanja i opcija, fiksirali glavne tematike i obaveze grupe. Vršili su filtraciju i sastavljanje pitanja koja će se dalje koristiti u anketi. Svrha ankete je uvid u trenutno stanje po pitanju rodne ravnopravnosti. Tek sa spoznajom koju dobiju putem ankete, nastavljaju organizaciju i realizaciju drugih aktivnosti.

Članovi tima su, pomoću moći koju nosi glas na društvenim mrežama, te i same društvene mreže, promovisali rodnu ravnopravnost te važnost “16 dana aktivizma”. Podstakli su i svoje kolege/ice da urade isto. Na isti dan, određeni članovi tima su isprintali u štampanom formatu ankete koje će sljedeći dan sprovesti. Ostatak tima je upotpunilo tehničku opremu koja će biti potrebna u narednim danima.

Tri člana tima su se već u jutarnjim satima 27.11.2022. našli na ulicama Sarajeva u općinama Stari Grad i Centar. U terminu od 11:00-16:00, anketirali su 100 građana Sarajeva, razne dobne starosti. Vodili su razgovore o datoj temi sa građanima/kama te razvijali svijest o problemu kod onih koji nisu bili toliko upućeni. Promovisanje zadane teme je privuklo pažnju i mnogim turistima, koji su htjeli također da dadnu svoj osvrt na ovaj, nažalost zastupljen, problem neravnopravnosti.

Naredni dan, 28.11.2022., tri člana tima su nastavila anketiranje 100 ljudi u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad. U terminu od 10:00 do 15:00, anketirani su građani/ke različite starosne dobi. Tokom anketiranja saznali su da mnogi građani/ke nisu upućeni u kampanju 16 dana aktivizma te su im dali savjet da nakon anketiranja, pokušaju na bilo koji način samostalno utjicati na ovu temu, počevši od svog doma pa dalje.

Članovi tima nisu stali na provedenom anketiranju, te su odlučili napraviti i online anketu. Svrha online ankete je bila da se što je moguće više ljudi, uključi, svojim glasom, u borbu protiv rodne neravnopravnosti. Na ovaj način su, veoma brzo, dobivena iskustva višeg broja ljudi. Anketiranje je bilo anonimno. Pored toga, član tima je kontaktirao određene medijske kuće, fakultete, te ministarstva, kako bi, u što kraćem roku, mogli dobiti termine za intervjue. Dok se jedan član bavio mailovima i pozivima, ostatak tima se raspodijelilo, te počeo analizirati i grupisati dobivene rezultate.