ETOS Inicijativa: kampanja 16 dana aktivizma – aktivnosti u Drugoj gimnaziji Sarajevo

Učenici i učenice Druge gimnazije Sarajevo i ove godine obilježili su kampanju „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“.  Slogan ovogodišnjeg obilježavanja kampanje glasi „No shhh anymore“ te su rezultati istraživanja i originalni učenički radovi predstavljeni na završnom događaju u petak, 9. decembra u Kući znanja Druge gimnazije.

Kao i prethodnih godina, kampanja se partnerski realizirala uz podršku TPO Fondacije, u okviru ETOS inicijative, te je obuhvatila različite aktivnosti koju su učenici/e provodili više od mjesec dana. Podijeljeni u nekoliko grupa, učenici/e su vrijedno radili na teoretskom osmišljavanju kampanje kako bi informisali širu i školsku javnost o mehanizmima rodno diskriminatornog govora i samoušutkivanja, te su proveli anonimno istraživanje među vršnjacima u kojem su obrađeni rezultati na temu asertivnog ponašanja, a rezultati obje grupe su poslužili za kreiranje informativne brošure, postera, videa, te dizajniranja cekera.

Slogan ovogodišnje svjetske kampanje je “UNITE” (Ujedinimo se) i obuhvatio je značajne međunarodne datume – 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1.12. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 3.12. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 6.12. godišnjica Montrealskog masakra i 10.12. Međunarodni dan ljudskih prava.

Za muzičku podlogu završne manifestacije pobrinuo se školski bend, a manifestacija je završila slasticama koje su pravili vrijedni momci Druge gimnazije. Manifestaciji su prisustvovali direktor škole Seid Alibegović, pomoćnica direktora Merisa Drakovac i CAS koordinatorica Aida Sejdić Melezović. Kampanju u školi su realizirale profesorice Elmana Cerić, Sandra Muratović i Jasna Kovo Salkić.