Trening ličnog i profesionalnog razvoja i zagovaranja u Sarajevu

Manjak samopouzdanja i negativna razmišljanja su faktori koji utiču na mlade da ne budu ono što žele, konstatacija je koja se utvrdila na treningu ličnog i profesionalnog razvoja i zagovaranja u okviru projekta NIRA.

Trening je održan 24. i 25. jula u Sarajevu, a učesnici su bili studenti i studentice sarajevskih univerziteta.

Treningom su facilitirale Melika Šahinović i Bojana Trninić.

Kroz rad na ličnom i profesionalnom razvoju, učesnici su došli do saznanja da skoro nikada sebi ne postavljaju pitanja: Volim li ja sebe?, Cijenim li ja sebe? i Zaslužujem li biti sretan/na?, što dovodi do toga da se ograničavaju i plaše drugačijeg i novog.

Zagovaranje je do ovog treninga za većinu prisutnih bila nepoznanica. Trenerica Bojana Trninić se fokusirala na pratični pristup kako bi učesnicima u što većoj mjeri približila temelje zagovaranja, identifikaciju problema, određivanje ciljne grupe, strategiju zagovaranja i načine dobijanja medijskog prostora.

Učesnici će u narednom periodu pisati aplikaciju za male projekte. Deset najboljih će dobiti grantove kako bi svoje ideje izrealizovali u lokalnim zajednicama.