Šta je ljubav danas?

Piše: Mirza Džananović

Partnerstvo Odsjeka za kulturalne studije i TPO fondacije nastavilo se i ove godine. U srijedu, 18.11.2020. realizirali smo drugi zenički online Sokratov kafe. Facilitator teme pod nazivom „Neka ljubi ko god koga hoće“ bio je prof. dr. Esad Delibašić, a vrlo zanimljivoj i dinamičnoj raspravi prisustvovalo je 16 studenata. U samom početku pokušalo se doći do definicije ljubavi i kakva ona zapravo može biti. Zaključili smo da ljubav predstavlja složen i intenzivan osjećaj privrženosti prema nekoj osobi, a da pored tradicionalne, romantične ljubavi danas se ovaj osjećaj sve više komercijalizira i posmatra kao roba, mada ni „tradicionalna“ ljubav još uvijek nije, a nadamo se da i neće, izumrijeti.

U nastavku diskusije akcent je stavljen na samu temu „Neka ljubi ko god koga hoće“, što je  otvorilo čitav niz zanimljivih pitanja poput šta je ljubav danas, hoće li romantična ljubav izumrijeti, poput činjenice da je biti romantičan danas „in“, kako društvene mreže i generalno tehnologija utiču na poimanje ljubavi, ali i kako utiču na savremene ljubavne veze itd. Svako od ovih pitanja definitivno može biti tema nekih sljedećih Sokratovih kafea. Diskusija je otvorila i jednu zanimljivu dilemu, odnosno tumačenje institucije savremenog braka, za koji je postavljeno pitanje da li je on vrhunac ili možda ipak tamnica ljubavi?

Posebno se razgovaralo o značenju stiha „neka ljubi ko god koga hoće“ u savremenom bosanskohercegovačkom društvu. Da li su danas „veći problem“ međunacionalni ili istospolni brakovi? Kako gledamo na ljubavne veze mladih i starijih osoba? Koliko je naša svakodnevica ispunjena predrasudama? Koliko nismo otvoreni za moderna poimanja međuljudskih veza, a koliko nismo dovoljno osviješteni za probleme unutar braka u kojem je žena žrtva nasilja? Jesmo li, na tom fonu, dvolični?

Iako se, na drugom Sokratovom kafeu održanom u Zenici, kvalitetno diskutovalo, ipak se konstatovalo da se pojavilo više pitanja, nego li ponuđenih odgovora na prvobitnu temu o kojoj se razgovaralo. Ipak, konačni zaključak svih prisutnih bio je vrlo pozitivno intoniran: ljubav pomjera granice!