Paradoks prokreacije

Piše: Adem Olovčić

Drugi sarajevski Sokratov kafe, održan je i ovoga puta na Internacionalnom Burch univerzitetu, 12. 11. 2020. Facilitatorica kafea je bila Azra Nezirić, književna kritičarka i aktivistica, a tema kafea je bila „Paradoks prokreacije“.

Ko zna šta je prokreacija?, pitanje je kojim je otvoren drugi Sokratov kafe u Sarajevu, na Internacionalnom Burch univerzitetu. Iako naizgled neobičan pojam, prokreacija je u svakom slučaju pojam koji se tiče svih nas. Od učenja velikih svjetskih religija, do potrebe savremenog opstanka. U vezi s ovom tezom, došlo je do kompromisa svih učesnika kafea, unatoč njezinoj kompleksnosti i mnoštvu faktora o kojima je ovisna.

Da li religije podstiču prokreaciju, zabranjujući spolni akt koji za cilj nema prokreaciju, te u kojoj mjeri je to uticalo ili utiče na populaciju? Uz činjenicu da svjetska populacija trenutno broji skoro osam milijardi jedinki, postavljana su pitanja o tome je li Zemlja prenapučena i zašto jest? U kojem smislu navedena prenapučenost vodi ka istrebljenju ljudske vrste? Konačno, da li  je na taj način prokreacijski imperativ taj koji vodi neminovnom istrebljenju ljudske vrste?

Navedeni paradoks je polučio mnoštvo pitanja i odgovora učesnika i učesnica kafea. Neka od tih pitanja, dotakla su se pojma bijele kuge i odnosa prema prokreaciji, druga pak, činjenice da se glavnina svjetske populacije danas rađa u siromašnim zemljama, dok Evropa gubi stanovništvo. To znači da je bijela kuga rasprostranjena u visokorazvijenim i srednjerazvijenim zemljama, dok je prenapučenost tamo gdje je siromašnija svjetska populacija.

Druga pak pitanja, tematizirala su koncept optimuma stanovništva, kako ga dostići i u kojoj vezi stoji sa samom prokreacijom. Razgovarali smo o tome na koji način se artikulirala teorija optimuma stanovništva kroz povijest i različite teorije, od Konfucija, Platona i Aristotela, do teorija dvadesetog stoljeća. U kojem smislu navedeni koncept može biti smatran pravilnim te da li je zastarjelo mišljenje religija za što većom prokreacijom, ako u vidu imamo sve navedeno? Na koncu, postoji li paradoks prokreacije ako sve faktore uzmemo u obzir?