Konkurs za radno mjesto koordinatora_ice TPO Fondacije

Radno mjesto: koordinator-ica / puno radno vrijeme

Datum početka: 05. 09. 2022.

Trajanje: 12 mjeseci (uz mogućnost produljenja angažmana)

Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina (BiH)

  1. TPO fondacija

TPO fondacija je nevladina organizacija koja godinama radi na pitanjima obrazovanja, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, izgradnje mira i liderstva mladih i žena. U periodu od 2021. do 2025., TPO fondacija u partnerstvu s 19 univerziteta iz BiH i regije provodi projekt pod nazivom „University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)“ koji se odnosi na prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranje integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. U sklopu navedenog projekta, na Univerzitetu u Sarajevu se uspostavlja Univerzitetski gender resurni centar (University Gender Resource Centar – UNIGeRC), koji će biti u sklopu Centra za ljudska prava (Human Rights Center – HRC) Univerziteta u Sarajevu. Radi osiguranja uspješnog funkcioniranja novoosnovanog Centra, TPO Fondacija zapošljava koordinatora_icu  koji_a će raditi na osmišljavanju i provođenju akademskih edukativnih sadržaja i istraživačkih projekata te će, u sklopu svog rada, obavljati i druge operativno-tehničke zadatake.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16, 89/18), kandidati_kinje treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

  • (prednost imaju oni koji znaju administrirati web i druge digitalne sadržaje)
  • , uključujući iskustvo u pripremi akademskih edukativnih programa i istraživačkih projekata u oblasti obrazovanja, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.
  • Opis poslova

Osmišljavanja i provođenje akademskih edukativnih sadržaja i istraživačkih projekata

Stručno-operativni i administrativni poslovi

Drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca

  • Obavezna dokumentacija koju su kandidati_kinje dužni_e dostaviti do 28. 08. 2022.:

Biografiju i motivaciono pismo dostaviti na e-adresu: tpo@tpofond.org

NAPOMENA: Kandidati_kinje će putem e-pošte dobiti informaciju o datumu, vremenu i mjestu obavljanja razgovora za posao.

Kliknite ovdje da preuzmete oglas