ETOS Inicijativa: kampanja 16 dana aktivizma u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla

Dana 10.12.2022. godine u okviru saradnje sa TPO fondacijom iz Sarajeva kroz programu ETOS inicijative, video sekcija JU Srednje medicinske škole Tuzla snimila je kratki edukativni film pod nazivom Znakovi. Radnju filma sačinjava pet priča koje govore o znakovima koji ukazuju na postojanje fizičkog, psihološkog, digitalnog, rodno-zasnovanog nasilja i zanemarivanja djece. Film je prezentiran u dva termina za oko 120 učenika/ca. Pored navedenog, film će se koristiti kao edukativni materijal na časovima odjeljenske zajednice za teme u kojima se bude realizovao program prevencije nasilja.Ideju za snimanje filma dao je pedagog škole Mirza Jahić, a scenario su realizirali učenik Eldan Osmanović i pedagog Mirza Jahić.