ETOS Inicijativa: kampanja 16 dana aktivizma u Srednjoj medicinskoj školi Sarajevo i Katoličkom školskom centru Sarajevo – panel diskusija “Žrtve rodno zasnovanog nasilja ne smiju biti stigmatizirane“

Dana 28.11.2022. godine održana je panel diskusija pod nazivom “Žrtve rodno zasnovanog nasilja ne smiju biti stigmatizirane“. Aktivnost je realizovala Emilija Pavićević, nastavnica JU Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo. Panelisti/ce su bili pet učenika/ca iz četiri sarajevske srednje škole.

Također, članovi/ce debatnog kluba Srednje medicinske škole Sarajevo „Ciceron“: Kerim Omerović III-e, Emina Beširović  IV-d, Luka Gajić III-a, Ela-Lejla Mehmedagić II-d, Eyla Hodžić IV-a, zajedno sa profesoricama Almom Ahmethodžić i Medinom Fazlić te pedagogicom Marijom Knežević uzeli su učešće u panel diskusiji gdje se govorilo o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

Panel je realiziran u okviru ETOS inicijative TPO fondacije i u suradnji sa JU Trećoj gimnaziji Sarajevo, JU Katoličkim školskim centrom sv. Josip Sarajevo i JU Gimnazije Obala u prostorijama JU Treća gimnazija. Srednju medicinsku školu predstavljao je učenik Kerim Omerović, a mentorica je bila profesorica Alma Ahmethodžić. Gimnaziju Obala predstavljala je učenica Adna Fejzić, Treću gimnaziju predstavljala je učenica Lamija Hadžialić, a Katolički školski centar predstavljala je učenica Elena Ivković koja je panel diskusiju zatvorila pjesmom Arsena Dedića, „Sve što znaš o meni“. Nakon iznesenih govora razvila se korisna diskusija među prisutnim učenicima kroz koju su iznesena mišljenja učenika/ca i prisutnih profesora/ica kako pristupiti prevenciji ovog problema. Učenici/e su posebno naglasili da im je bilo zanimljivo čuti nešto više o ekonomskom  nasilju o kojem do tada nisu mnogo znali.

Glavna poruka je da je jako važno pričati o svim temama pa i o ovakvim koje su tabuizirane te time ohrabriti sve da svako nasilje obavezno prijave i ne šute. Nastavak ovog projekta slijedi u vidu brošure u kojoj će se skupiti učenički radovi te napisati osnovne smjernice za postupanje u slučajevima nasilja. Ista brošura biti će objavljenja u PDF formatu elektronskim putem.