Sokratovi klubovi

TPO Fondacija je u saradnji sa univerzitetima osnovala Sokratove klubove u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Banja Luci. Članovi klubova su studenti, ali i svi oni koji su ljubitelji Sokratovih metoda propitivanja.

Na Filozofskom fakultetu u Zenici, Nastavničkom fakultetu u Mostaru, Pravnom fakultetu u Banja Luci i Internacionalnom univerzitetu Burč u Sarajevu, odvijaju se Sokratovi kafei gdje članovi klubova imaju priliku pokrenuti znatiželju, suosjećajnost i otvorenost te tako transformirati vanjske i unutrašnje svjetove koji su isprepleteni u svakom pogledu. Propitujući različite teme sokratovskom metodom, stvara se otvorenije društvo u kojem svi imaju mogućnost istraživati različite perspektive, s ciljem unapređenja sebstva i ko možemo biti kao pojedinci i članovi društva.

Adem Olovčić

Zanimanje: predavač u zvanju asistenta, u oblasti filozofije, sociologije i međunarodnih odnosa
Mjesto zaposlenja: Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Sarajevo
Oblasti interesovanja: sociologija, politička filozofija, međureligijski dijalog, interkulturalizam

„Ja ne mogu naučiti nikoga ništa, ja samo mogu da ih natjeram da misle“ – Sokrat

Dženana Radončić

Zanimanje:  docentica na Pravnom fakultetu u Zenici, članica NVO Centar ženskih prava
Mjesto zaposlenja: Univerzitet u Zenici, Zenica
Oblasti interesovanja: ženska ljudska prava i rodna ravnopravnost, ekologija, književnost

U nastojanju Thinkerica Obrazovnog centra da kreira inkluzivan i dostupan prostor za dijalog, kritičko promišljanje i razmjenu informacija, vidim priliku da kroz obrazovne institucije oživimo sokratovsku ljubav prema postavljanju smislenih pitanja o sebi i drugima i time postanemo bolje i odgovornije verzije sebe.

Merima Jašarević

Zanimanje: sociologinja kulture

Mjesto zaposlenja: Nastavnički fakultet Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru

Oblasti interesovanja: savremene likovne prakse, kultura, feminizam, aktivizam, filozofija, povijest umjetnosti

“Spoznaj samog sebe” – Sokrat

Željko Šarić

Zanimanje: mr. filozofije
Mjesto zaposlenja: Filozofski fakultet u Banjoj Luci
Oblasti interesovanja: egzistencijalizam, evolucija, film, posthumanizam

„Čovjek je ne samo takav kakvim sebe pojmi nego i takav kakav sebe hoće, i kako sebe pojmi nakon egzistencije, kako sebe hoće nakon tog poleta spram egzistencije; čovjek nije nista drugo nego ono što od sebe čini.“ (Sartr)